سرخط خبرها

همایش های آذر 1396

1 الی 1 آذر 1396- اولین سمپوزیوم دانشجویی سراسری ارتوز و پروتز

1 الی 3 آذر 1396- سومین کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی

1 الی 3 آذر 1396- ششمین کنگره سراسری انجمن راینولوژی ایران

1 الی 3 آذر 1396- هشتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران

1 الی 3 آذر 1396- ششمین کنگره آسیایی اندومتریوز

1 الی 3 آذر 1396- همایش سالانه پرستاری سرطان

1 الی 3 آذر 1396- پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

1 الی 3 آذر 1396- سومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن

1 الی 3 آذر 1396- نخستین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات

1 الی 3 آذر 1396- بیست و یکمین همایش سالیانه پزشکی هسته ای کشور

1 الی 3 آذر 1396- نهمین کنگره انجمن اندویورولوژی و یورولاپاروسکوپی ایران

1 الی 3 آذر 1396- شانزدهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران

1 الی 3 آذر 1396- سیزدهمین کنگره سالیانه مرکز تحقیقات نفرولوژی و قطب علمی آموزشی نفرولوژی

2 الی 3 آذر 1396- هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی

7 الی 9 آذر 1396- هشتمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

7 الی 9 آذر 1396- دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط

8 الی 9 آذر 1396- هشتمین کنگره سالیانه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

8 الی 9 آذر 1396- دومین کنفرانس بین المللی نانوپزشکی و نانو ایمنی

8 الی 9 آذر 1396- سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها

8 الی 9 آذر 1396- اولین همایش ملی فارماکوگنوزی

8 الی 10 آذر 1396- بیست و دومین کنگره کاردرمانی ایران

8 الی 10 آذر 1396- ششمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران

8 الی 10 آذر 1396- دومین کنگره بین المللی عفونت در پیوند و سرطان

8 الی 10 آذر 1396- سومین کنگره بین المللی جراحی های چاقی و متابولیک

8 الی 10 آذر 1396- بیست و چهارمین کنفرانس ملی مهندسی زیست پزشکی ایران

9 الی 9 آذر 1396- چهارمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حدیث

9 الی 10 آذر 1396- کنگره هپاتیت ویروسی

9 الی 10 آذر 1396- سومین کنگره سالانه انکولوژی

9 الی 11 آذر 1396- دومین همایش سرطان غرب آسیا

12 الی 14 آذر 1396- سومین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران

12 الی 14 آذر 1396- اولین کنگره بین المللی بیماری های منتقله به وسیله ناقلین و تغییرات اقلیمی

13 الی 16 آذر 1396- بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

14 الی 17 آذر 1396- دهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه

14 الی 17 آذر 1396- سیزدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و طب درد

15 الی 17 آذر 1396- سومین کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی

18 الی 21 آذر 1396- دومین کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل

19 الی 20 آذر 1396- چهارمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

20 الی 20 آذر 1396- اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامایی

21 الی 23 آذر 1396- دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینی

21 الی 23 آذر 1396- سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

22 الی 23 آذر 1396- پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی با موضوع حقوق دارویی

22 الی 24 آذر 1396- سیزدهمین همایش انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات

22 الی 24 آذر 1396- بیست و ششمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

22 الی 24 آذر 1396- دومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی ایران

22 الی 24 آذر 1396- چهاردهمین کنگره بین المللی ام اس ایران

22 الی 24 آذر 1396- دومین کنگره بین المللی پرستاری کلینیکال انکولوژی

23 الی 23 آذر 1396- چهارمین کنگره پژوهش های دانشجویان علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان

23 الی 24 آذر 1396- دومین سمینار روش های پیشرفته مداخله ای عروق محیطی

23 الی 24 آذر 1396- دومین همایش پزشکی فرد محور

25 الی 26 آذر 1396- اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت

25 الی 26 آذر 1396- کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل

28 الی 30 آذر 1396- اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران

28 آذر الی 1 دی 1396- سیزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

29 آذر الی 1 دی 1396- ششمین کنگره اعصاب پایه و بالینی

30 الی 30 آذر 1396- اولین همایش منطقه ای کیفیت مراقبت در پرستاری و مامایی