ابتلا ۱۴۰۰۰ نفر در ایران به سرطان پستان

0
143
دکتر کاظم زندہ دل دانشیار مرکز تحقیقات انستیتو کانسر ایران در ھمایش پنجمین پویش ملی سرطان پستان : ابتلا 14000 نفر در ایران به سرطان پستان

دکتر کاظم زندہ دل دانشیار مرکز تحقیقات انستیتو کانسر ایران در ھمایش پنجمین پویش ملی سرطان پستان :

ابتلا ۱۴۰۰۰ نفر در ایران به سرطان پستان

براساس آخرین آمار وزارت بھداشت سالانہ ۱۴۰۰۰نفر در ایران بہ سرطان پستان مبتلا می شوند و ۴۰۰۰ بیمار بہ دلیل سرطان پستان جان خود را از دست می دھند
آمار سرطان در ایران طی ۱۵ تا ۲۰ سال آیندہ حدود دو برابر خواھد شد و از ھر ۳۰ نفر خانم یکنفر تا سن ۷۰ سالگی بہ سرطان پستان مبتلا خواھند شد
در سال ۲۰۱۸ بیش از دو میلیون و ۸۸ ھزار مورد جدید سرطان پستان در دنیا تشخیص دادہ شدہ است. این سرطان شایع ترین سرطان در کشورھای توسعہ یافتہ و در حال توسعہ است
سرطان پستان بہ رشد بیش از حد و غیر طبیعی سلول ھای پستان، سرطان پستان می گویند. بیشتر سرطان ھای پستان از نوع مجاری شیری ھستند و درصد کمتری از نوع سلول ھای شیرساز ھستند

ابتلا ۱۴۰۰۰ نفر در ایران به سرطان پستان

 

دکتر کاظم زندہ دل دانشیار مرکز تحقیقات انستیتو کانسر ایران در ھمایش پنجمین پویش ملی سرطان پستان : ابتلا 14000 نفر در ایران به سرطان پستان

نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمتان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید