ارتباط چاقی کودکی با سرطان میانسالی

0
377
چاقی کودکی
چاقی کودکی

ارتباط چاقی کودکی با سرطان میانسالی

نتایج به دست آمده از یک مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت از نوجوانان اسرائیلی که بین ۱۹۶۷ و ۲۰۱۰ انجام شده، نشان می‌دهند

که چاقی در دوران نوجوانی با افزایش خطر سرطان در میانسالی مرتبط است. این ارتباط که در افراد در دوره آخر کوهورت در مقایسه

با سال‌های ابتدایی قوی‌تر بود، نشان می‌دهد که بار سرطان‌های مرتبط با چاقی، با توجه به افزایش شیوع چاقی در نوجوانی،

ممکن است در طول زمان افزایش یابد. در مقایسه با این کمبود آگاهی، شیوع چاقی در جوانان – به ویژه چاقی شدید – در سراسر

جهان افزایش‌یافته که به موازات افزایش میزان ابتلا به سرطان در جوانان است. از بین ۳/۲ میلیون نفر از نوجوانان شرکت‌کننده که

برای ارتباط بین شاخص توده بدنی در سن ۱۷ سالگی و بروز بعدی سرطان مورد ارزیابی قرار گرفتند، تعداد موارد سرطان در مردان و

زنان به ترتیب ۲۶۳۵۳ و ۲۹۴۸۸ بوده و میانگین سنی در زمان تشخیص سرطان به ترتیب ۲/۴۳ و ۴۰ سال بود. چاقی در دوره نوجوانی

در مردان به‌طور قابل توجهی با بروز بالاتر سرطان در میانسالی مرتبط بود (نسبت خطر: ۲۶/۱) اما در زنان ارتباطی دیده نشد، زیرا

پیش از این ارتباط معکوسی میان چاقی و سرطان سرویکس و پستان دیده شده بود. پس از خارج کردن این سرطان‌ها از آنالیز،

چاقی در دوره نوجوانی در زنان نیز با افزایش خطر سرطان در میانسالی مرتبط بود (نسبت خطر: ۲۷/۱). بروز سرطان در مردان و زنان

به موازات افزایش صدک‌های BMI افزایش یافت، به طوریکه داشتن اضافه‌وزن در نوجوانی با افزایش خطر سرطان پس از ۱۰ سال

پیگیری همراه بود. همچنین BMI ارتباط مثبتی با خطر مورتالیتی نشان داد.

منبع:Lancet
چاقی کودکی
چاقی کودکی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید