استان گلستان وسرطان مری

0
516
سرطان مری

دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :
استان گلستان از مناطق پرخطر ابتلا بہ سرطان مری شناختہ شدہ است

دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران اعلام کرد : بیش از ۵۰ ھزار نفر از ساکنان منطقہ گنبد از سال ۸۳ تا ۱۳۹۷ بہ سرطان مری مبتلا شدند.

کاظم زندہ دل در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : براساس مطالعات زیادی کہ بر روی ۲۸۰ فرد مبتلا صورت گرفتہ است، افرادی کہ بیشتر از مغزھای خوراکی استفادہ می کنند در مقایسہ با افرادی کہ از این مغزھا استفادہ نمی کنند تا ۴۰ درصد کمتر بہ سرطان مری مبتلا شدند.

وی افزود : محققان ایرانی و بین المللی در جستجوی علت بیماری و پیدا کردن راہ ھای پیشگیری از سرطان مری ھستند. زندہ دل در ادامہ بہ وضعیت درمان سرطان در کشور اشارہ کرد و بیان داشت : روند درمان مبتلایان بہ سرطان در کشور شرایط خوبی دارد اما یک ضعفی از نظر وجود دستگاہ ھای جدید رادیوتراپی در کشور موجود است و مردم باید برای پیگیری سلامت خود فقط بہ مراکز تحقیقات سرطان مراجعه کنند و فقط نکات پزشکی را از روابط عمومی مراکز دنبال کنند.

استان گلستان وسرطان مری

سرطان مری

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید