بزرگترین اولویت در عرصہ دارو حذف رانت است

0
202
بزرگترین اولویت در عرصہ دارو حذف رانت است

سعید نمکی وزیر بھداشت و درمان در بازدید از کارخانہ دارویی بھستان :

بزرگترین اولویت در عرصہ دارو حذف رانت است

ھیچ گوشہ ای از صادرات، واردات، توزیع و عرضہ دارو را مقصر ندانستم
تی تک زیرساختی است کہ بہ شفاف سازی کمک می کند اما ھرگز این اتفاق رخ نداد و در حال حاضر این سامانہ دہ ھا نقص دارد
طی ایام انقلاب بہ غیر از داروساز، رییس سازمان غذا و دارو نشد و ما در سازمان غذا و دارو یکی از مقصران اصلی در نظام دارویی در این سازمان است

در مورد بیت المال حتی در مورد فرزندم شوخی ندارم

سامانہ درست نباید در دست نادرست قراربگیرد

اصلاح ساختار نظام ھوشمند خود برای تجہیزات پزشکی کہ رھا شدہ بود کہ تا پایان ماہ جاری عرضہ می شود و ھمچنین چیدمان افراد پاکیزہ دو سیاست ما است

اولویت در سازمان غذا و دارو، تولید بر واردات است

سال گذشتہ ۲۲ میلیارد تومان بازار دارویی کشور شامل ۳ درصد واردات با ۳۰ درصد ارزش بازار دارویی و ۲/۵برابر ارز بری صورت گرفتہ است
باید بہ سویی برویم کہ در داروھای تحت لیسانس بہ خودکفایی برسیم.

بزرگترین اولویت در عرصہ دارو حذف رانت است

سعید نمکی وزیر بھداشت و درمان در بازدید از کارخانہ دارویی بھستان

سعید نمکی وزیر بھداشت و درمان در بازدید از کارخانہ دارویی بھستان : بزرگترین اولویت من در عرصہ دارو حذف رانت است

داروھای شرکت داروسازی بھستان:
کیپسول امنیک ۰،۴ میلی گرم(تامسولوسین ھیدروکلراید) با کاربرد در علائم مرتبط با ھاپیرپلازی خوش خیم پروستات، قرص وزیکر (سولیفناسین سوکسینات) با کاربرد برطرف کنندہ علائم بیماری ھای تکرر ادرار، قرص متفورمین با کاربرد کنترل قند خون در بیماران دیابت تیپ ۲، قرص سیتالوپرام با کاربرد درمان افسردگی و قرص سرترالین با کاربرد درمان افسردگی و اختلال وسواس اجباری از داروھای شرکت داروسازی بھستان است کہ امروز رونمایی می شود

 


 

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید