بیماری سلیاک در کودکان

0
188
درمان بیماری سلیاک در کودکان

Medscape: انجمن اروپایی گاستروانترولوژی، هپاتولوژی و تغذیه، دستورالعمل‌های خود را برای تشخیص بیماری سلیاک منتشر کرد. آنچه در زیر می‌‌آید، نگاهی است به برترین آنها.
نیازی به انجام و در بیماران با ترانس‌گلوتامیناز ایمونوگلوبولین A یا TGA-IgA مثبت نیست، اگر تشخیص بیماری سلیاک در آنها با بیوپسی‌ها تائید شده باشد یا اگر TGA-IgA بالای سرم (۱۰ برابر یا بیش از ۱۰ برابرسطح بالایی طبیعی) و اندومیزیال آنتی‌بادی
– IgA مثبت وجود داشته باشد. زمانی که تست بیماران برای و منفی باشد، یعنی خطر بسیار پائینی برای بیماری سلیاک دارند، تشخیص با نتایج مثبت تائید نمی‌شود.
اگر مقادیر IgA سرم برای سن بیمار طبیعی باشد، TGA-IgA باید به عنوان تست اولیه سرولوژیک، صرفنظر از سن بیمار، در نظر گرفته شود.
کودکان مشکوک به بیماری سلیاک باید با تست‌های total IgA و TGA-IgA به عنوان تست اولیه غربالگری بررسی شوند. اگر غلظت‌های total IgA پائین باشد، قدم دوم باید تست مبتنی بر IgG (تست‌های deamidated gliadin peptide یا EMA یا TGA) باشد. انجام تست برای بررسی آنتی‌بادی‌های EMA، DGP یا AGA از نوع IgG و IgA به عنوان تست اولیه غربالگری در بالین توصیه نمی‌شود.
غلظت سرمی TGA-IgA باید حداقل ۱۰ برابر حد بالایی نرمال برای تشخیص بیماری سلیاکی باشد که بیوپسی ندارد. تست‌های آنتی‌بادی باید فقط زمانی استفاده شوند که محاسبات درست مبتنی بر منحنی کالیبراسیون و دامنه اندازه‌گیری آنها با مقدار ۱۰ برابر حدبالایی نرمال مطابقت داشته باشد. در بیمارانی که کمبود IgA وجود دارد اما تست‌های سرولوژیک مبتنی بر IgG مثبت هستند، بیوپسی‌ها نباید حذف شوند.
اگر والدین/بیمار موافق با رویکرد عدم انجام بیوپسی در تشخیص بیماری سلیاک هستند، یک تست مثبت EMA-IgA در نمونه دوم خون باید برای تائید تشخیص بیماری سلیاک در کودکان با TGA ≥۱۰x ULN انجام شود.
اگر بیمار روی رژیم غذایی حاوی گلوتن باشد، ارزیابی هیستولوژی باید با استفاده از حداقل ۴ بیوپسی از دیستال دئودنوم و حداقل یک بیوپسی از بولب دئودنوم انجام شود. بیوپسی‌های جهت‌دار باید به طور مطلوبی انجام شود. وجود ضایعات موکوزال با نسبت ویلوس به کریپت کمتر از ۲ اندیکاسیون دارند. اگر نتایج TGA با هیستوپاتولوژی همخوانی ندارند، بیوپسی‌ها باید دوباره گرفته شده و/یا نظر نفر دوم از یک پاتولوژیست متبحر درخواست شود.
در صورتی که تشخیص بیماری سلیاک اندوسکوپی فوقانی را با بیوپسی‌ها حذف کند، لازم نیست در نظر گرفته شود که دیگر پاتولوژی‌ها یا تشخیص‌ها ممکن است از دست بروند.

درمان بیماری سلیاک در کودکان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید