بیماری متابولیک ارثی

0
536
مدیر مرکز تحقیقات، رشد و تکامل کودکان و آزمایشگاه متابولیک در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی : حدود 512 بیماری متابولیک ارثی ثبت شدہ است

مدیر مرکز تحقیقات، رشد و تکامل کودکان و آزمایشگاه متابولیک اعلام کرد : حدود ۵۱۲ بیماری متابولیک ارثی ثبت شدہ است کہ پزشکان و تکنسین ھای آزمایشگاهی باید بتوانند این بیماری ھای متابولیک ارثی را تشخیص دھند و در مرحلہ بعد باید درمان ھای نوین ھمچون سلول درمانی و ژن درمانی را برای بیماران بہ کار بگیریم.
علی محبی در حاشیہ برگزاری دوازدھمین ھمایش بیماریهای متابولیک و ارثی کودکان و اولین ھمایش علوم پایہ در بیماریهای ارثی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : ازدواج ھای فامیلی در کشور موجب شدہ بیماری ھای نادر متابولیک ارثی از شیوع بالاتری برخوردار باشد.
وی افزود : با تشخیص زودھنگام این بیماریها موجب می شود درمان این کودکان بہتر صورت بگیرد و از عوارض بیماریها جلوگیری شود.
محبی بیان داشت : در حال حاضر در پنج مرکز کشور، تشخیص ۲۶ نوع بیماریهای متابولیک با گرفتن یک قطرہ خون از پاشنہ نوزاد در سہ تا پنج روز اول تولد انجام می شود.

مدیر مرکز تحقیقات، رشد و تکامل کودکان و آزمایشگاه متابولیک اعلام کرد : حدود ۵۱۲ بیماری متابولیک ارثی ثبت شدہ است کہ پزشکان و تکنسین ھای آزمایشگاهی باید بتوانند این بیماری ھای متابولیک ارثی را تشخیص دھند و در مرحلہ بعد باید درمان ھای نوین ھمچون سلول درمانی و ژن درمانی را برای بیماران بہ کار بگیریم.

علی محبی در حاشیہ برگزاری این کنگره در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : ازدواج ھای فامیلی در کشور موجب شدہ  این بیماریها  از شیوع بالاتری برخوردار باشد.

وی افزود : با تشخیص زودھنگام این بیماریها موجب می شود درمان این کودکان بہتر صورت بگیرد و از عوارض بیماریها جلوگیری شود.

محبی بیان داشت : در حال حاضر در پنج مرکز کشور، تشخیص ۲۶ نوع بیماریهای متابولیک با گرفتن یک قطرہ خون از پاشنہ نوزاد در سہ تا پنج روز اول تولد انجام می شود.

مدیر مرکز تحقیقات، رشد و تکامل کودکان و آزمایشگاه متابولیک در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی : حدود 512 بیماری متابولیک ارثی ثبت شدہ است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید