تاثیر انتخاب آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک بر عفونت پس از هیسترکتومی

  0
  571

  تاثیر انتخاب آنتیبیوتیک پروفیلاکتیک بر عفونت پس از هیسترکتومی

   نشریه پزشکان

  Medical Xpress: محققان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند برای زنانی که تحت هیسترکتومی قرار می‌گیرند، انتخاب آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک می‌تواند خطر بروز عفونت محل جراحی را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج این مطالعه در شماره فوریه ۲۰۱۶ نشریه Obstetrics & Gynecology منتشر شده است. محققان آمریکایی در یک مطالعه کوهورت گذشته‌نگر، سوابق بیمارانی را بررسی کردند که تحت هیسترکتومی قرار گرفته بودند. هدف آنها، ارزیابی ارتباط میان انتخاب آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک و نرخ بروز عفونت محل جراحی بوده است. بیمارانی که رژیم آنتی‌بیوتیکی توصیه شده را دریافت کرده بودند، به دو گروه آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام و جایگزین‌های آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام تقسیم شدند. بیمارانی هم که آنتی‌بیوتیک‌های غیرتوصیه نشده دریافت کرده بودند، به دو گروه درمان بیش از حد (که از مطالعه خارج شدند) و افرادی که دریافت کننده آنتی‌بیوتیک‌های غیراستاندارد بودند، طبقه‌بندی شدند. داده‌های به دست آمده از ۲۱ هزار و ۳۵۸ مورد هیسترکتومی، نشان داد نرخ کلی بروز هر نوعی از عفومت محل جراحی ۰۶/۲ درصد است. این میزان برای دریافت کنندگان آنتی‌بیوتیک بتالاکتام، ۸/۱ درصد، برای دریافت کنندگان جایگزین‌های بتالاکتام ۱/۳ درصد و در گروه آنتی‌بیوتیک غیراستاندارد، ۷/۳ درصد است. در مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام (گروه رفرانس)، خطر هر نوعی از عفونت‌های محل جراحی با دریافت جایگزین‌های آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام (نسبت شانس: ۷/۱) یا آنتی‌بیوتیک‌های غیراستاندارد (نسبت شانس: ۷/۱) افرایش می‌یابد. محققان در پایان معتقدند تلاش‌ها برای کاهش عفونت‌های محل جراحی می‌تواند با تبعیت از گایدلاین‌های تجویز آنتی‌بیوتیک در پیش از عمل هیسترکتومی، همچنین ارزیابی بیمارانی که گزارش می‌کنند با پنی‌سیلین حساسیت دارند، به منظور افزایش تعداد بیماران دریافت کننده آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام، محقق شوند.

  ارسال یک پاسخ

  لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
  لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید