تامین مواد اولیہ دارو با مشکل مواجہ است

0
76
دارو درمان سپهر

مدیر شرکت دارو، دمان سپہر در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :
تامین مواد اولیہ دارو با مشکل مواجہ است

مدیر شرکت دارو درمان سپهر در حاشیہ سی و یکمین ھمایش بین المللی بیماریهای کودکان اعلام کرد : مواد اولیہ دارو برای ما وارداتی است کہ با وجود سختگیری ھا و تحریم ھا با مشکل مواجہ شدیم.

مریم یزدانی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : دارو درمان سپهر بیش از ۱۰ سال است کہ در ایران فعالیت می کند و در آغاز، کار این شرکت بہ صورت واردات بود اما در حال حاضر بہ صورت تولیدی در حال فعالیت است.
وی افزود : بیشتر از ۱۰قلم از محصولات ما تولید داخل و بیشتر در زمینہ اطفال است.

یزدانی قطرہ آیروبیت بہ عنوان قطرہ آھن کودکان و قطرہ ویتاگلوبین را بہ عنوان کم خونی کودکان از محصولات شرکت دارو درمان سپهر دانست و بیان داشت : کمبودی در تامین دارو نداریم و محصولات مان موجود است.

وی در ادامہ گفت : امیدواریم طی سال آیندہ گام ھایی مثبتی را در سلامت و بھداشت جامعہ برداریم.

دارو درمان سپهر

قطره خون

نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید