تامین نیاز ھای دارویی کشور از اولویت ھای دولت است

0
300

عبدالکریمی مدیرعامل شرکت داروسازی تہران دارو:

تامین نیاز ھای دارویی کشور از اولویت ھای دولت است

مدیر عامل شرکت داروسازی تہران دارو اعلام کرد : در صنعت داروسازی کشور بیش از ۹۸ درصد تولید داخل داریم. تحت تاثیر تحریم ھا ھستیم اما کار موقف نشدہ و دولت تامین نیاز مندی ھای دارویی را اولویت قرار دادہ است.

عبدالکریمی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت :ھمہ سازمان ھا و مسوولان با احساس مسوولیت در حوزہ دارویی بہ وظایفشان عمل می کنند و با بحران دارو مواجہ نیستیم.

وی افزود : اگر موانع تولید برای تبادل دانش راحت تر شود و بتوانیم مبادلات علمی داشتہ باشیم، می توانیم بہ دیگران عرضہ کنیم. چرا کہ ھمہ دنیا اعتقاد دارند صنعت داروسازی ما مستقل است اما ۱۰۰ درصد تولید داخل نداریم و ھیچ جای دنیا چنین نیست.

مدیر عامل شرکت داروسازی تہران دارو بہ ایران فارما اشارہ کرد و بیان داشت : لازم است توانمندی ھا و دانش صنعت داروسازی را کہ طی سالیان گذشتہ کسب کردہ ایم را معرفی کنیم کہ ایران فارما این فرصت را فراھم کرد. خوشبختانہ امسال از کشورھای منطقہ و دور و نزدیک در این نمایشگاہ حضور پیدا کردند.

وی با بیان اینکہ ایران فارما تبادل دانش فنی و تجربیات است، گفت : ایران در منطقہ اولین کشوری است کہ بخش عمدہ ای از نیاز ھای داروھای مورد نیاز سلامت جامعہ را تولید می کند و بیش از ۹۸ درصد تولید داخل داریم.

 

عبدالکریمی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی

 

نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید