میکروبیوم واژن زایمان زودرس

0
415
زايمان زودرس

براساس آخرین یافته‌های محققان، ترکیب میکروبیوم واژن ممکن است به پیش‌بینی زایمان زودرس کمک کند.در واقع، وجود نوعی میکروبیوم واژینال، یعنی Lactobacillus-poor، هم رابطه دوز ـ پاسخ و هم ارتباط موقتی با زایمان زودرس نشان می‌دهد. آنالیزهای بیشتر از فراوانی گونه‌ها نشان می‌دهد فراوانی بیشتر از گاردنرلا همراه با فراوانی کم از لاکتوباسیلوس ممکن است به‌طور خاص، پیش‌بینی کننده زایمان زودرس باشد.

میکروبیوم واژن زایمان زودرس

نویسندگان این مقاله ذکر می‌کنند این مساله ممکن است با حضور اورآپلاسما (Ureaplasma) نیز دیده شود.در این مطالعه، محققان از میکروبیوم واژینال ۴۹ زن در طول بارداری، تقسیم شده در دو گروه جداگانه، ارزیابی هفتگی به عمل آوردند.در هر دو گروه، هم زایمان زودرس و هم زایمان به‌موقع دیده شد. زنان باردار، ۱۸ سال سن و بیشتر داشتند و نمونه‌ها از واژن، مدفوع، بزاق و لثه جمع‌آوری شد.در میان زنان گروه اول (۴۰ نفر)، ۱۱ مورد زایمان زودرس دیده شد. محققان دریافتند که در طول بارداری، ارتباطی در تنوع میکروبی میان افراد شرکت کننده وجود نداشت.

اما از سوی دیگر، تنوع قابل توجهی در میکروبیوم خود هر فرد وجود داشت.
آنالیز نمونه‌‌های واژینال، ۵ گروه میکروبی مجزا را مشخص کرد که غالب آنها، متعلق بود به گونه‌های Lactobacillus spp.
در زنانی که نوع پنجم میکروبیوم واژینال لاکتوباسیلوس، یعنی Lactobacillus-poor وجود داشت، در مقایسه با Lactobacillus spp (فلور غالب واژن)، ارتباط قوی با زایمان زودرس دیده شد. این ارتباط از ابتدای بارداری آغاز و در تمام طول آن نیز وجود داشت.

محققان همچنین متذکر می‌شوند که طول مدت و نسبت زمانی که فلور واژینال، Lactobacillus-poor باقی بماند، با سن بارداری کمتر در هنگام زایمان همراه است. گونه‌های گاردنرلا و اورآپلاسما نیز به مقدار زیادی در میکروفلور زنان در این گروه پنجم دیده شد.

محققان، از سوی دیگر، فلور واژینال زنان را در زمان پس از زایمان هم مورد بررسی قرار دادند و شاهد شیفت سریع در میکروفلور بودند. بیشتر از همه، کاهش در گونه‌های لاکتوباسیلوس دیده شد. اما افزایش در باکتری‌های غیرهوازی، مانند Prevotella و Anaerococcus نیز وجود داشت.

محققان در بخش دیگری از این مطالعه، ۹ زن را در طول زایمان و پس از آن، به عنوان یک مجموعه اعتبارسنجی برای ۳ عامل خطر که در گروه نخست شناسایی شدند، مورد ارزیابی قرار دادند.

فلور واژینال Lactobacillus-poor (کمتر از ۵۰ درصد گونه‌های لاکتوباسیلوس)، فلور واژینال Lactobacillus-poor با فراوانی گاردنرلا و فلور واژینال Lactobacillus-poor با فراوانی اورآپلاسما. محققان دریافتند که ۴ زن مبتلا به فلور واژینال Lactobacillus-poor بوده و دو تن از آنها زایمان زودرس داشتند. همه این زنان، اورآپلاسما فراوان و یک مورد نیز همزمان گاردنرلای فراوان داشتند.

هرچند این یافته‌ها با تعداد اندکی بیمار به دست آمده، داده‌ها پیشنهاد می‌کنند که پیامدهای نهایی بارداری می‌توانند با خصوصیات میکروبیوم در اوایل بارداری پیش‌بینی شوند

زایمان زودرس

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید