تشخیص ۵۲ بیماری فقط با یک قطره خون

0
456
غدد متابولیسم کودکان

رییس انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :
تشخیص ۵۲ بیماری فقط با یک قطره خون

رییس انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران اعلام کرد : در حال حاضر روز سوم بہ بعد تولد با یک قطرہ خون می توانیم ۵۲ نوع بیماری متابولیکی را تشخیص بدھیم کہ برای این مورد توانستیم اطلاعات این بیماری ھا را برای پزشکان ارائہ دھیم.

علی ربانی در حاشیہ دوازدھمین ھمایش بیماریهای متابولیک ارثی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان اینکہ تشخیص زودرس بیماریهای متابولیک بسیار مہم است، گفت : این ضایعات می تواند سلامت نوزاد و خانوادہ را تہدید کند اما وقتی بیماری تشخیص دادہ شود ، با یک رژیم کنترل می شود.
وی افزود : برخی بیماریهای متابولیک قابل تشخیص اما قابل درمان نیستند.

ربانی ضایعات بیماریهای متابولیک را شامل عقب افتادگی روانی، جسمی و حرکتی دانست و بیان داشت : اھمیت تعدادی از بیماریهای متابولیک کہ قابل درمان نیستند در این است کہ می توان از تکرار این زایمان ھا در فامیل با تشخیص ژنتیک جلوگیری کرد و با غربالگری و تشخیص قبل از تولد می تواند از این بیماری پیشگیری کرد.

رییس انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران ادامہ داد : این بیماری تا پایان زندگی ھمراہ بیمار است و درمان آن گران است.

غدد متابولیسم کودکان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید