تنھایی می تواند با افزودن سطح ھورمون ھای مولد استرس، سلامتی را بہ مخاطرہ بیندازد

0
223

عضو ھیات علمی دانشگاہ علوم پزشکی تھران:
تنھایی می تواند با افزودن سطح ھورمون ھای مولد استرس، سلامتی را بہ مخاطرہ بیندازد

تنھایی می تواند با افزودن سطح ھورمون ھای مولد استرس، سلامتی را بہ مخاطرہ بیندازد،عضو ھیات علمی دانشگاہ علوم پزشکی تھران اعلام کرد : تاثیر مخرب تنهایی و طرد شدگی بر سلامت و طول عمر، به ویژه در افراد مسن به خوبی مشخص شده است. برای مثال در سال ۲۰۱۳ در یک مطالعہ پژوهشی، یافته ها نشان داد که تنهایی می تواند با افزودن سطح هورمون های مولد استرس و التهاب، سلامتی را به مخاطره بیندازد. همین مسئله می تواند موجب افزایش خطر حمله های قلبی، آرتریت، دیابت نوع ۲ ، فراموشی و حتی اقدام به خودکشی شود.

شیما رییسی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : گزارش شده است در میان سالمندانی که تنها گذاشته شده اند یا خانواده هایشان آن ھا را ترک کرده اند، قدرت انجام کارهای روزانه ھمچون حمام کردن، آرایش موها و آشپزی کاهش می یابد و مرگ بیشتری در طول شش سال مطالعه نسبت به افرادی که این احساس ها را نداشتند، وجود دارد.

وی افزود : تنهایی و طردشدگی یک معنا ندارند. طرد شدگی اجتماعی به این معنی است که تعدادی از ارتباط های اجتماعی یا تعامل های بین فردی قطع شده اند. در حالی که تنهایی یک مفهوم ذهنی از طرد شدگی است که می تواند بین تمایل فرد و یک سطح واقعی از ارتباط های اجتماعی در حرکت باشد.
رییسی ادامہ داد: در گزارشی در سال ۲۰۱۲ نوشته شد که بیشتر افراد تنها، افرادی هستند که ازدواج کرده اند، با دیگران زندگی می کنند و از نظر بالینی افسرده نیستند. البته مجرد ماندن خطر احساس تنهایی و سلامتی را افزایش می دهد.

وی دربارہ تنھایی سالمندان گفت: افراد سالمند در میان ما، تنهاتر نیستند. مطالعات بسیاری در مورد تنهایی در بین سالمندان صورت گرفته است. اما پژوهش ها نشان می دهد که بیشترین شیوع احساس تنهایی، در سنین بلوغ و جوانی است و سپس بہ طور مجدد در دورہ سالمندی اوج می گیرد. چرا کہ شدت احساس تنهایی، از سنین جوانی به سمت بزرگسالی کاهش می یابد و دوباره در سنین سالمندی افزایش می یابد.

عضو ھیات علمی دانشگاہ علوم پزشکی تھران بیان داشت: جمعیت افراد سالمند نباید تنها گروه هدف برای تمرکز مطالعہ تاثیر احساس تنهایی و طردشدگی باشند. لازم است این مسئله در تمام سنین بررسی شود. چون این مسئلہ سلامتی افراد را بہ مخاطرہ می اندازد و بہ دنبال آن حملہ ھای قلبی، آرتریت و دیابت نوع ۲ را ایجاد می کند.

تنھایی می تواند با افزودن سطح ھورمون ھای مولد استرس، سلامتی را بہ مخاطرہ بیندازدتنھایی می تواند با افزودن سطح ھورمون ھای مولد استرس، سلامتی را بہ مخاطرہ بیندازد

نشریه سبک سلامتی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید