دارودرمانی برای پیشگیری اززایمان زودرس

0
208
دارودرمانی برای پیشگیری از زایمان زودرس محققان دانشگاه آدلاید با موفقیت دارویی را آزمایش کردند که امیدهای زودهنگامی را برای پیشگیری از زایمان زودرس ایجاد کرده است. این یافته‌ها که در نشریه معتبر Nature journal Scientific Reports منتشر شده، گامی رو به جلو در درک مکانیسم‌های التهابی است که منجر به زایمان زودرس شده و اینکه چگونه می‌توان آنها را ساپرس کرد. محققان انستیتو تحقیقاتی دانشگاه روبینسون دارویی را آزمایش کرده‌اند که توانایی آن در خاموش کردن راه‌های پیش‌التهابی شناخته شده است. با استفاده از این دارو درموش‌های باردار، محققان دریافتند که زایمان پره‌ترم در آنها به طور کامل پیشگیری شده است. همچنین از مرده‌زایی نوزادان هم به طور قابل توجهی کاسته شد. از سوی دیگر، وزن کم هنگام تولد که به طور نرمال با زایمان‌های پره ترم مرتبط است، برطرف شد. تولد پره‌ترم (زایمان زودتر از هفته 37 بارداری) علت اصلی مرگ در کودکان زیر 5 سال است که سالانه حدود 1/1 میلیون مورد مرگ را رقم زده و مسئول 12 درصد از کل تولدها در کل دنیا است. محقق ارشد این مطالعه می‌گوید: «انجام مداخلات جدید برای ردیابی علل زمینه‌ای تولدهای پره‌ترم، پیشگیری از مرگ نوزادان و کاهش نواقص تکاملی که می‌توانند عوارض طولانی‌مدت و مادام‌العمر برجای بگذارند، ضروری است.» علل اصلی تولد پره‌ترم عفونت باکتریال (در حدود 50 درصد موارد)، صدمات فیزیکی یا استرسی که باعث صدمات جفت می‌شود، دوقلو بودن یا سه قلو بودن بارداری یا ناشی از توکسین‌های محیطی مانند آلودگی هوا است.هریک از این موارد با آن چیزی که محققان به آن آبشار التهابی می‌گویند، مرتبط است. عوامل فوق می‌تواند پاسخ ایمنی مادر را تحریک کرده و درنهایت منجر به زایمان زودرس خودبخودی شود. این آبشار التهابی بوسیله یک گیرنده ایمنی به نام LTR4 تحریک شده و به عفونت، صدمات فیزیکی یا استرس پاسخ می‌دهند. LTR4 برای پاسخ ایمنی بدن ضروری است، اما در عین حال می‌تواند تعدادی از اثرات التهابی را تولید کند که برای بارداری آسیب‌رسان هستند.
دارودرمانی برای پیشگیری از زایمان زودرس محققان دانشگاه آدلاید با موفقیت دارویی را آزمایش کردند که امیدهای زودهنگامی را برای پیشگیری از زایمان زودرس ایجاد کرده است. این یافته‌ها که در نشریه معتبر Nature journal Scientific Reports منتشر شده، گامی رو به جلو در درک مکانیسم‌های التهابی است که منجر به زایمان زودرس شده و اینکه چگونه می‌توان آنها را ساپرس کرد. محققان انستیتو تحقیقاتی دانشگاه روبینسون دارویی را آزمایش کرده‌اند که توانایی آن در خاموش کردن راه‌های پیش‌التهابی شناخته شده است. با استفاده از این دارو درموش‌های باردار، محققان دریافتند که زایمان پره‌ترم در آنها به طور کامل پیشگیری شده است. همچنین از مرده‌زایی نوزادان هم به طور قابل توجهی کاسته شد. از سوی دیگر، وزن کم هنگام تولد که به طور نرمال با زایمان‌های پره ترم مرتبط است، برطرف شد. تولد پره‌ترم (زایمان زودتر از هفته 37 بارداری) علت اصلی مرگ در کودکان زیر 5 سال است که سالانه حدود 1/1 میلیون مورد مرگ را رقم زده و مسئول 12 درصد از کل تولدها در کل دنیا است. محقق ارشد این مطالعه می‌گوید: «انجام مداخلات جدید برای ردیابی علل زمینه‌ای تولدهای پره‌ترم، پیشگیری از مرگ نوزادان و کاهش نواقص تکاملی که می‌توانند عوارض طولانی‌مدت و مادام‌العمر برجای بگذارند، ضروری است.» علل اصلی تولد پره‌ترم عفونت باکتریال (در حدود 50 درصد موارد)، صدمات فیزیکی یا استرسی که باعث صدمات جفت می‌شود، دوقلو بودن یا سه قلو بودن بارداری یا ناشی از توکسین‌های محیطی مانند آلودگی هوا است.هریک از این موارد با آن چیزی که محققان به آن آبشار التهابی می‌گویند، مرتبط است. عوامل فوق می‌تواند پاسخ ایمنی مادر را تحریک کرده و درنهایت منجر به زایمان زودرس خودبخودی شود. این آبشار التهابی بوسیله یک گیرنده ایمنی به نام LTR4 تحریک شده و به عفونت، صدمات فیزیکی یا استرس پاسخ می‌دهند. LTR4 برای پاسخ ایمنی بدن ضروری است، اما در عین حال می‌تواند تعدادی از اثرات التهابی را تولید کند که برای بارداری آسیب‌رسان هستند.

دارودرمانی برای پیشگیری اززایمان زودرس

محققان دانشگاه آدلاید با موفقیت دارویی را آزمایش کردند که امیدهای زودهنگامی را برای پیشگیری از زایمان زودرس ایجاد کرده است. این یافته‌ها که در نشریه معتبر Nature journal Scientific Reports منتشر شده، گامی رو به جلو در درک مکانیسم‌های التهابی است که منجر به زایمان زودرس شده و اینکه چگونه می‌توان آنها را ساپرس کرد. محققان انستیتو تحقیقاتی دانشگاه روبینسون دارویی را آزمایش کرده‌اند که توانایی آن در خاموش کردن راه‌های پیش‌التهابی شناخته شده است. با استفاده از این دارو درموش‌های باردار، محققان دریافتند که زایمان پره‌ترم در آنها به طور کامل پیشگیری شده است. همچنین از مرده‌زایی نوزادان هم به طور قابل توجهی کاسته شد. از سوی دیگر، وزن کم هنگام تولد که به طور نرمال با زایمان‌های پره ترم مرتبط است، برطرف شد. تولد پره‌ترم (زایمان زودتر از هفته ۳۷ بارداری) علت اصلی مرگ در کودکان زیر ۵ سال است که سالانه حدود ۱/۱ میلیون مورد مرگ را رقم زده و مسئول ۱۲ درصد از کل تولدها در کل دنیا است. محقق ارشد این مطالعه می‌گوید: «انجام مداخلات جدید برای ردیابی علل زمینه‌ای تولدهای پره‌ترم، پیشگیری از مرگ نوزادان و کاهش نواقص تکاملی که می‌توانند عوارض طولانی‌مدت و مادام‌العمر برجای بگذارند، ضروری است.» علل اصلی تولد پره‌ترم عفونت باکتریال (در حدود ۵۰ درصد موارد)، صدمات فیزیکی یا استرسی که باعث صدمات جفت می‌شود، دوقلو بودن یا سه قلو بودن بارداری یا ناشی از توکسین‌های محیطی مانند آلودگی هوا است.هریک از این موارد با آن چیزی که محققان به آن آبشار التهابی می‌گویند، مرتبط است. عوامل فوق می‌تواند پاسخ ایمنی مادر را تحریک کرده و درنهایت منجر به زایمان زودرس خودبخودی شود. این آبشار التهابی بوسیله یک گیرنده ایمنی به نام LTR4 تحریک شده و به عفونت، صدمات فیزیکی یا استرس پاسخ می‌دهند. LTR4 برای پاسخ ایمنی بدن ضروری است، اما در عین حال می‌تواند تعدادی از اثرات التهابی را تولید کند که برای بارداری آسیب‌رسان هستند.
LTR4 یک محرک برای وقوع زایمان زودرس خودبخودی است. به همین دلیل، محققان به دنبال آزمایش داروی شناخته شده‌ای با نام (+)-naloxone بودند که PLUS nal-OX-own خوانده می‌شود.
محققان در این مطالعه دریافتند که درمان موش‌های باردار با داروی مذکور، محافظت کاملی در برابر زایمان پره‌ترم که در اثر عفونت باکتریایی ایجاد می‌شود، ایجاد می‌کند. همچنین از مرده‌زایی و مرگ نوزادان در فاصله کوتاهی پس از تولد نیز پیشگیری می‌کند. از سوی دیگر، از تولد نوزادانی با وزن بسیار کم حین تولد نیز جلوگیری خواهد کرد. محقق ارشد این مطالعه می‌گوید: «نوزادانی که از مادران درمان شده با (+)-naloxone متولد می‌شوند، به‌طور طبیعی رشد کرده و اغلب از نوزادان گروه کنترل غیرقابل تشخیص هستند. البته در حال حاضر داروهای دیگری هم هستند که برای پیشگیری از زایمان پره‌ترم استفاده می‌شوند، اما آنها در مراحل بعدتر پروسه منجر به زایمان استفاده می‌شوند. با توجه به آنکه شرایط منجر به زایمان پره‌ترم رو به افزایش است، اغلب زمان را برای انجام کاری برای پیشگیری از بروز آن از دست می‌دهیم. آنچه ما باید انجام دهیم، آن است که قطار را به موقع در ایستگاه متوقف کنیم. اگر قطار واکنش‌های التهابی به ایستگاه آخر برسد، دیگر کاری نمی‌توان کرد. نتایج به دست آمده از این طرح، محققان را امیدوار کرده که شاید بتوان روزی از بروز زایمان‌های پره‌ترم زیادی پیشگیری کرد و این کار با کمک داروهایی که مکانیسم‌های التهابی بدن را هدف قرار می‌دهند، و احتمالا در ترکیب با آنتی‌بیوتیک‌ها، قابل تحقق است. برای استفاده از (+)-naloxone یا داروهای مشابه در کارآزمایی‌های بالینی، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید