دارو درمان عفونت‌های راه‌های تنفسی

0
497
دارو درمان عفونت‌های راه‌های تنفسی
دارو درمان عفونت‌های راه‌های تنفسی

دارو درمان عفونت‌های راه‌های تنفسی بیماران سرپایی بزرگسال چقدر است؟ با تست‌هایی که در زیر آمده، دانش خود را محک بزنید.
کدامیک از عبارت‌های زیر در مورد درمان رینوسینوزیت حاد دقیق و درست هستند؟
الف) آزیترومایسین به عنوان یک گزینه درمانی برای درمان خط اول توصیه می‌شود.
ب) داکسی‌سیکلین یا یک فلوروکینولون تنفسی باید در اغلب موارد بدون عارضه تجویز شود.
ج) فیداکسومیسین Fidaxomicin در حال حاضر به عنوان گزینه درمانی اولیه اندیکاسیون تجویز دارد.
د) آنتی‌بیوتیک درمانی اغلب بی‌اثر است، زیرا اغلب موارد ویروسی هستند.
براساس دستورالعمل‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC)، انتظار هوشیارانه در موارد بدون عارضه توصیه می‌شود. ماکرولیدها (مثلا، آزیترومایسن و فیداکسومیسین) توصیه نمی‌شوند، زیرا مقاومت در Streptococcus pneumoniae به حدود ۴۰ درصد رسیده است. درمان خط اول، اغلب آموکسی‌سیلین یا آموکسی‌سیلین/کلاوولانات است. به هرحال، ۹۰ تا ۹۸ درصد موارد رینوسینوزیت ویروسی هستند، بدان معنا که آنتی‌بیوتیک‌ها اثربخش نیستند. حتی در مواردی که عامل بیماری‌زا باکتریال باشد، آنتی‌بیوتیک‌ها ممکن است کمک کننده نباشند.
پاسخ درست: د
کدام یک از موارد زیر اندیکاسیون درمان آنتی‌بیوتیکی در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت حاد نیست؟
الف) درجه حرارت بدن بیشتر از ۳۹/۳۸ درجه سانتی‌گراد باشد. ب) درد صورت که ۳ روز یا بیشتر طول کشیده باشد.
ج) بدتر شدن علایم پس از یک بیماری ویروسی که ۵ روز طول کشیده و رو به بهبود هم بوده است.
د) علایم پایدار که بیش از ۱۰ روز طول کشیده باشد.
گایدلاین‌های CDC توصیه می‌کنند که درمان آنتی‌بیوتیکی باید برای بیمارانی در نظر گرفته شود که با شروع علایم شدید همراه بوده، بیمارانی که علایم‌شان بیش از ۱۰ روز به طول انجامیده، بیماران با بدتر شدن علایم پس از یک بیماری ویروسی تیپیک که ۵ روز به طول انجامیده و رو به بهبود بوده، کسانی که درد صورت یا ترشحات چرکی بینی داشته و ۳ روز پشت‌سر هم ادامه داشته یا افرادی که دمای بدن آنها بیشتر از ۳۹ درجه سانتی‌گراد باشد.
پاسخ درست: الف
کدام یک از جملات زیر، در مورد درمان برونشیت دقیق و درست هستند؟
الف) خلط رنگی که نشان از عفونت باکتریال داشته باشد، لزوم درمان آنتی‌بیوتیکی را می‌طلبد.
ب) دوره طولانی‌مدت سرفه لزوم درمان آنتی‌بیوتیکی را پیشنهاد می‌کند.
ج) شک به پنومونی اندیکاسیون اولیه برای آغاز درمان آنتی‌بیوتیکی است.
د) انجام روتین x-ray قفسه سینه در همه موارد، به منظور تعیین نیاز به درمان آنتی‌بیوتیکی، اندیکاسیون دارد.
CDC و کالج پزشکان آمریکا متذکر می‌شوند که تست‌‌ها و آغاز درمان آنتی‌بیوتیکی در بیماران مبتلا به برونشیت توصیه نمی‌شود، مگر آنکه شک به پنومونی وجود داشته باشد. درمان علایم، شامل ساپرس‌کننده‌های سرفه، دکونژستان‌ها، بتاآگونیست‌ها، و آنتی‌هیستامین‌های نسل اول هستند.
پاسخ درست: ج
کدام یک از جملات زیر در زمینه درمان سرماخوردگی یا عفونت‌های راه تنفسی فوقانی غیراختصاصی دقیق و درست هستند؟
الف) آنتی‌هیستامین‌ها و استفاده از سالین بینی، درمان‌های تائید شده برای رهایی از علایم سرماخوردگی هستند.
ب) اگر درمان آنتی‌بیوتیکی آغاز شود، مصرف داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NSAIDs) کنترااندیکه است.
ج) تغییر در رنگ ترشحات بینی، اندیکاسیون آغاز درمان آنتی‌بیوتیکی است.
د) باید به بیماران آموزش داد که علایم ممکن است ۲ هفته به‌طول انجامیده و دلیلی برای آغاز درمان آنتی‌بیوتیکی نیست.
CDC و کالج پزشکان آمریکا می‌خواهند که بیماران بدانند آنتی‌بیوتیک‌‌ها در درمان سرماخوردگی اثری ندارند. NSAIDs ممکن است در برطرف کردن علایم کمک کنند. هرچند آنتی‌هیستامین‌ها، مایع سالین بینی، اوپیوئیدها، و استروئیدهای داخل بینی استفاده می‌شوند، شواهد برای حمایت از استفاده از آنها وجود ندارد. تغییر در رنگ ترشح بینی اندیکاسیونی برای درمان آنتی‌بیوتیکی نیست.
پاسخ درست: د
کدامیک از جملات زیر در مورد درمان فارنژیت استرپتوکوکی درست است؟
الف) درمان خط اول شامل آزیترومایسین و کلیندامایسین است.
ب) آغاز درمان آنتی‌بیوتیکی پیش از آنکه نتایج تست تشخیص سریع آنتی‌ژن آماده شود، در بیماران علامتدار توصیه می‌شود.
ج) پنی‌سیلین V درمان خط اول این وضعیت است، زیرا فعالیت قابل اعتمادی علیه عفونت استرپتوکوک بتا-همولیتیک گروه A دارد.
د) گلو درد شدید و دائمی به تنهایی اندیکاسیونی برای درمان آنتی‌بیوتیکی است.
تا زمانی که یافته‌های تست تشخیص سریع آنتی‌ژن تشخیص عفونت استرپتوکوک بتا-همولیتیک گروه A را تائید نکنند، نباید تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها اغاز شود. آموکسی‌سیلین و پنی‌سیلین V درمان‌های خط اول هستند و آنهم به لطف فعالیت قابل اعتماد آنها علیه عفونت استرپتوکوک بتا-همولیتیک گروه A است. مقاومت به کلیندامایسین و آزیترومایسین افزایش یافته است. آنتی‌بیوتیک‌ها اغلب مورد نیاز نیستند، حتی در افرادی که گلو درد دارند. به بیماران اعتماد دهید که درمان علامتدار اغلب کفایت می‌کند و علایم اغلب کمتر از یک هفته به طول می‌انجامند.
پاسخ درست: ج

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید