دبیر اجرایی سی و سومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران تاکید کرد: لزوم انجام کارگروهی در حوزه سلامت رواندبیر اجرایی سی و سومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران تاکید کرد: لزوم انجام کارگروهی در حوزه سلامت روان

0
162

دبیر اجرایی سی و سومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران تاکید کرد:

لزوم انجام کارگروهی در حوزه سلامت رواندبیر اجرایی سی و سومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران تاکید کرد:

لزوم انجام کارگروهی در حوزه سلامت روان

دبیر اجرایی سی و سومین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران بر لزوم انجام کارِگروهی در حوزه سلامت روان تاکید کرد و گفت: بدون همکاری  حرفه ای نمی توان در حوزه سلامت روان- چه در حوزه پیشگیری و چه در بحث درمان-  به نتیجه بهینه و مطلوب رسید.

دکتر محسن رحیم نیا از برگزاری سی و سومین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران در مورخ ۲۷ تا ۳۰ مهرماه خبر داد و اظهار کرد: یکی از دو محور اصلی این همایش تقویت کار گروهی بین روانپزشکان، متخصصان مغز و اعصاب، متخصصان اعصاب داخلی، جراحان مغز و اعصاب، پزشکان خانواده، روانشناسان، مشاوران، روان پرستاران، مددکاران اجتماعی و … است.

این فلوشیپ سایکوسوماتیک با تاکید بر کارگروهی در رسیدن به نتیجه مطلوب ، گفت: بدون همکاری نمی توان در حوزه سلامت روان و درمان بیماران به نتیجه بهینه و مطلوب رسید.

وی افزود: شاغلینِ حرفه های مختلف مرتبط با سلامت روان، در صورتی که بتوانند با تعامل و همدلی  به کار تیمی و هماهنگ  بپردازند، خواهند توانست از حداکثر ظرفیتهایشان برای پوشش دادنِ همه نیازهای پیشگیری و درمان جامعه استفاده کنند. با توجه به این مسأله، تلاش شده است در این همایش روحیه کارِگروهی در بین متخصصان تقویت شود.

دبیر اجرایی سی و سومین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران در ادامه یادآور شد: یکی از مهمترین اهداف همایش امسال، تلاش برای بازتعریفِ جایگاه هریک از متخصصین این حیطه در ارتباط با دیگران است، تا بتوانیم بر اساس الگویی مورد توافق، در کنار هم برای هدف مشترک تامین سلامت روان جامعه تلاش کنیم.

این روانپزشک اظهار کرد: به همین دلیل در این همایش، علاوه بر روانپزشکان از سایر متخصص های رشته های مرتبط دعوت شده تا با ایراد سخنرانی و شرکت در مباحثات، درباره نحوه تعامل و همکاری به تبادل اطلاعات  و تجربیات بپردازند.