درموسکوپی تمایزدهنده ملانومااز ضایعات خوش‌خیم پوستی

0
14129
درموسکوپیتمایزدهنده ملانومااز ضایعات خوش‌خیم پوستی
درموسکوپی تمایزدهنده ملانومااز ضایعات خوش‌خیم پوستی

درموسکوپی تمایزدهنده ملانومااز ضایعات خوش‌خیم پوستی

محققان دانشگاه بارسلونا در اسپانیا در آخرین بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که درموسکوپی می‌تواند به شناسایی ملانوماهای شبیه سبورئیک کراتوزیس کمک کند، زیرا تشخیص آنها همواره مورد چالش است. این محققان از دو همکار خود خواستند تا تصاویر درموسکوپیک را از ضایعات پوستی ۱۳۴ بیمار که در ۹ مرکز درمانی سرطان پوست در اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و اطریش گرفته شده بود، بازبینی کنند.
تصاویر و داده‌ها از بیماران (۷۲ مرد، میانگین سنی، ۵۷ سال) در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ جمع‌آوری شده بودند.
به افراد ارزیابی کننده گفته نشد که همه ضایعات از نظر هیستوپاتولوژیکی ثابت شده که ملانوما هستند. آنها مشخصات بالینی و ۴۸ ویژگی درموسکوپیک ۱۳۴ تصویر را بررسی کرده و هر یک از آنها را به یکی از دو گروه سبورئیک کراتوزیس و غیرسبورئیک کراتوزیس وارد کردند. نمره کلی درموسکوپی و نمره چک‌لیست هفت نمره‌ای (مقیاسی برای کرایتریاهای درموسکوپیک ملانوما) نیز بررسی شدند.
در گزارشی از نتایج به دست آمده، محققان نشان دادند ویژگی‌های درموسکوپیک ۸۲ درصد از ضایعات مطرح کننده ملانوما بودند، از جمله pigment network (2/55 درصد)، blue-white veil (7/53 درصد)، globules and dots (7/50 درصد)، pseudopods or streaks (1/35 درصد) و blue-black sign (3/32 درصد). ۱۸ درصد باقیمانده نیز احتمالا سبورئیک کراتوزیس در نظر گرفته شدند. در مجموع، ضایعاتی که سطح فلس‌مانند و هیپرکراتوتیک (۶/۳۳ درصد)، کراتین زردفام (۳/۳۱ درصد)، منافذ شبیه کومدو (۵/۳۰ درصد) و کیست‌های شبیه میلیا (۴/۲۲ درصد)، در این گروه جای گرفته بودند.
میانگین کلی نمره درموسکوپی ضایعات ۷/۴ و نمره چک‌لیست هفت نمره‌ای نیز ۴/۴ گزارش شد. ملانوماهایی که از نظر درموسکوپی شبیه سبورئیک کراتوزیس بودند، نمره درموسکوپی ۲/۴ و نمره چک‌لیست هفت نمره‌ای آنها نیز ۰/۲ بود که نشان می‌داد احتمالا خوش‌خیم هستند.
کمک‌کننده‌ترین کرایتریاهایی که به تشخیص صحیحی ملانوماهای شبیه سبورئیک کراتوزیس می‌رسیدند، وجود blue-white veil، pseudopods or streaks و pigment network بودند. آنالیزهای بیشتر نشان داد فقط علامت آبی ـ سیاه به‌طور معنی‌داری با یک تشخیص صحیح ارتباط دارد، در حالی که هیپرکراتوزیس و فیشرها و لبه‌ها مارکرهای مستقل خطر بودند.
محقق ارشد این مطالعه معتقد است: «به‌طور یقین، درموسکوپی به تشخیص صحیح بالینی ضایعات پوستی کمک می‌کند و قویا توصیه می‌شود پیش از درمان تومورهای پوستی از آن استفاده شود. در حال حاضر، دیگر بهانه‌ای برای عدم درمان یا درمان اشتباه ملانوما پذیرفته نیست.»
سبورئیک کراتوزیس بسیار شایع بوده و اغلب تشخیص آن از نظر بالینی ساده است و پزشکان را به درمان مستقیم آن ترغیب می‌کند، بدون آنکه توجه ویژه‌ای به ویژگی‌های خاص آن، پیش از ریشه‌کنی یا کرایوتراپی آن، داشته باشند.
اغلب، پزشکان عمومی در مورد ضایعات پوستی، تومورها و زگیل‌ها مورد مشورت قرار می‌گیرند، بنابراین این همکاران باید آگاه باشند که ملانوماهای دشواری وجود دارند که می‌توانند تومورهای خوش‌خیم را مانند سبورئیک کراتوزیس تقلید کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید