دکتر شروین بدو رییس مرکز طبی کودکان

0
412
دکتر-رضا-شروین-بدو

دکتر شروین بدو رییس مرکز طبی کودکان در برگزاری سی و یکمین ھمایش سالانہ بین المللی بیماریهای کودکان :
بدون تردید ارتقاء سلامت جسمی و روانی کودکان موجب افزونی شادابی و ضمانت فردا بہتر خواھد بود
گروہ کودکان دانشگاہ علوم پزشکی تہران یکی از بزرگترین قطب ھای آموزشی در حوزہ بیماریهای کودکان است
امروزہ اختلالات ژنتیکی در کودکان یکی از موضوعات مہم محسوب می شود کہ تشخیص بہ موقع موجب کاھش ھزینہ ھای تحمیلی بر حوزہ سلامت و خانوادہ ھا می شود
سی و یکمین ھمایش بین المللی بیماریهای کودکان بہ ھمت گروہ کودکان دانشگاہ علوم پزشکی تهران و مرکز طبی کودکان، دانشکدہ پرستاری و مامایی دانشگاہ علوم پزشکی تهران و با ھمکاری فرھنگستان علوم پزشکی ، انجمن ھای طبی تخصصی و فوق تخصصی کودکان و مراکز تحقیقاتی مرتبط با سلامت و بیماریهای کودکان و نوجوانان و وزارت بھداشت در حال برگزاری است
از آنجایی کہ مراقبت ھای پرستاری رکن مہم سلامت کودکان است، این کنگرہ از سال ۸۲ فرصتی جہت تبادل تجربیات گروہ پرستاری در کنار پزشکان را فراھم کردہ است

دکتر-رضا-شروین-بدو

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید