دکتر علی حمیدیہ عضو ھیئت رئیسہ پیوند سلول ھای بنیادی

0
95

دکتر علی حمیدیہ عضو ھیئت رئیسہ پیوند سلول ھای بنیادی :

بیش از ۱۱ ھزار ایرانی در لیست پیوند و ۱۶ ھزار نفر در دنیا منتظر اھداء کنندگان ھستند

سالانہ بیش از ۴۰ ھزار نفر در دنیا بہ سرطان خون مبتلا می شوند

۳۶ درصد در دنیا داوطلب اھداء کنندہ ھستند کہ این میزان در منطقہ خاورمیانہ زیر یک درصد است

در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد پیوند در اروپا، آمریکا و ژاپن غیرخویشاوند است

دو دلیل تفاوت پیوند در سطح کشور گسترش میزان مراکز و تخت ھای پیوند و گسترش مراکز پذیرہ نویسی از سوی وزارت بھداشت است

دکتر علی حمیدیہ عضو ھیئت رئیسہ پیوند سلول ھای بنیادی

بیش از ۱۱ ھزار ایرانی در لیست پیوند و ۱۶ ھزار نفر در دنیا منتظر اھداء کنندگان ھستند

بیش از 11 ھزار ایرانی در لیست پیوند و 16 ھزار نفر در دنیا منتظر اھداء کنندگان ھستند

نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید