روزانہ مصرف بیش از ۳۰ گرم فیبر از بیماریهای غیر قابل انتقال جلوگیری می کند

0
187
روزانہ مصرف بیش از 30 گرم فیبر از بیماریهای غیر قابل انتقال جلوگیری می کند

یک فوق تخصص غدد :
روزانہ مصرف بیش از ۳۰ گرم فیبر از بیماریهای غیر قابل انتقال جلوگیری می کند

یک فوق تخصص غدد اعلام کرد : مصرف بیش از ۳۰ گرم فیبر بہ طور روزانہ موجب می شود تا خطر مرگ و بروز بیماریهای غیر قابل انتقال کاھش چشمگیری پیدا کند.
سیدہ زھرا قایم مقامی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان مطلب گفت : طبق آخرین تحقیقات مصرف فیبر با کاھش وزن و کلسترول ھمراہ بودہ در حالی کہ این اثر در مصرف کم فیبر یا استفادہ از فیبرھای مصنوعی یا عصارہ ھای فیبری کمتر خواھد بود.

وی افزود : ھمہ موادغذایی غنی از فیبر کہ نیاز بہ جویدن دارند و تاثیرات مثبتی بر رودہ ھا دارد، موجب افزایش احساس سیری و کنترل وزن شدہ و می توانند بر میزان چربی و قند بدن تاثیر گذار باشند.
قایم مقامی بیان داشت : ھضم و تجزیہ فیبرھا توسط با کتری ھای رودہ بزرگ صورت می گیرد کہ این عمل دارای اثرات مفیدی ھمچون محافظت از رودہ در مقابل ابتلا بہ سرطان است.

وی ادامہ داد : مصرف غذاھای غنی از فیبر بین ۱۵ تا ۳۰ درصد ھر نوع مرگ و میر و مرگ ھای ناشی از بیماریهای قلبی _عروقی، سکتہ مغزی، سرطان رودہ و دیابت نوع ۲ را کاھش می دھد.

روزانہ مصرف بیش از ۳۰ گرم فیبر از بیماریهای غیر قابل انتقال جلوگیری می کند

روزانہ مصرف بیش از 30 گرم فیبر از بیماریهای غیر قابل انتقال جلوگیری می کند

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید