ساخت پماد ترمیم زخم پای دیابت

0
307
ساخت پماد ترمیم زخم پای دیابت
ساخت پماد ترمیم زخم پای دیابت

ساخت پماد ترمیم زخم پای دیابت

استادیار گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: پماد ترمیم زخم پای دیابت یکی از نوآوری‌های جدید استان است که با استفاده از دودهای پزشکی در استان ساخته شد.فرهنگ تیرگیر  گفت: استفاده از دودهای پزشکی در طب سنتی نسبت به سایر روش‌های مصرف دارو مزایای بیشتری دارد زیرا که تولید دود باعث می‌شود که ترکیبات موثر به ذرات فعال میکروسکوپی تبدیل شده و به سرعت به بدن انتقال و توسط مغز انسان جذب شود.وی افزود: در طب سنتی همواره از دود سرگین و دود چز کوهی به عنوان یک ترکیب دارویی برای عفونت‎‌های پوستی و  ترمیم زخم ناشی از سوختگی استفاده می‌شود.استادیار گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با اشاره به اینکه امروزه زخم پای دیابتی به عنوان یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین عوارض دیابت است، تصریح کرد: عدم درمان مناسب این بیماری، منجر به عفونت و در نهایت قطع پا می‌شود.تیرگیر این محصول را حاوی ترکیبات دود پزشکی حاصل از سوختن غیرمستقیم سرگین و چز کوهی دانست و گفت: به منظور اطمینان از اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی ترکیبات استخراج شده از دود سرگین، قطر هاله عدم رشد (MIC) حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MMC )حداقل غلظت کشندگی بر ترکیبات اضافه شد.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پماد مربوطه جهت مجوز  IRC از معاونت  غذا و دارو کشور در حال انجام مراحل کلینیکال تریال بر روی نمونه‌های انسانی دارای زخم دیابت است.به گفته وی، محبوبه سلیمانی فارسانی، دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی تهران در قالب پایان نامه دانشجویی با حمایت پارک علم و فناوری استان در انجام کارهای بالینی و پزشکی ترمیم زخم دیابتی همکاری فراوانی کرده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید