سرطان روده،رویکردی جدید

0
432
سرطان روده،رویکردی جدید
سرطان روده،رویکردی جدید

شناسایی رویکردی جدید برای درمان سرطان روده

MNT: سلول‌های سرطانی دارای مکانیسم‌های پیشرفته‌ای هستند که به آنها اجازه می‌دهد بوسیله سیستم ایمنی بدن تشخیص داده نشوند و در نتیجه تخریب نشوند. این مکانیسم‌ها فعالیت ایمنی هومورال و بواسطه سلولی را در بافت پیوندی پیرامونی (استروما) محدود می‌کنند و در نتیجه سرطان‌ها را به درمان مقاوم می‌سازند. به همین دلیل حساس کردن سلول‌های سرطانی به حمله ایمنی یک استراتژی مهم در تضمین موفقیت ایمنی‌درمانی است، اما در مورد مکانیسم‌هایی که به موجب آنها سرطان‌ها از سیستم ایمنی فرار می‌کنند اطلاعات اندکی موجود است.
پژوهشگران دانشگاه پزشکی وین، یک مکانیسم پیش از این ناشناخته دخیل را در تکوین سرطان روده شناسایی کرده‌اند: میکروبیوم باکتریایی، چک‌پوینت ایمنی Ido1 را در سلول‌های پانت فعال می‌کنند و به موجب آن مانع از التهاب روده‌ای می‌شوند. این امر موجب ایجاد نواحی سرکوب ایمنی می‌شود که تومورهای روده‌ای در آنها شکل می‌گیرد. سلول‌های پانت فقط در مجرای گوارشی وجود دارند و مانع از التهاب روده‌ای می‌شوند. این مطالعه نشان داده که Ido1، عملکرد سیستم ایمنی را علیه سرطان روده در نواحی از کریپت‌های (غارها) روده‌ای و تومورها که سلول‌های بنیادی وجود دارند، مهار می‌کند.
مطالعه تومورهای روده‌ای در مطالعات موشی نشان داد که Ido1 آنزیمی را کد می‌کند که متابولیت kynurenine را تولید می‌کند. این متابولیت پاسخ ایمنی را در تومورها سرکوب می‌کند و به موجب آن رشد تومورها را افزایش می‌دهد. در گام بعدی مشخص شد که بیان Ido1 در سلول‌های پانت بوسیله برهمکنش میکروبیوم باکتریایی تحریک می‌شود. در واقع با توجه به این مطالعه، میکروبیوم باکتریایی چک‌پوینت ایمنی Ido1 را در سلول‌های پانت القا می‌کند و به موجب آن التهاب روده‌ای موضعی را مهار می‌کند و همین امر موجب ایجاد نواحی از انظر ایمنی سرکوب شده‌ای می‌شود که تومورهای روده‌ای در آنها شکل می‌گیرد. به نظر می‌رسد که سلول‌های پانت بیان کننده Ido1 یک هدف سلولی برای ایمنی درمانی تومورهای روده‌ای هستند.

سرطان روده،رویکردی جدید
سرطان روده،رویکردی جدید

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید