آیا پس از سزارین آنتی بیوتیک آلترناتیو تجویز شود؟

0
162
آیا پس از سزارین آنتی بیوتیک آلترناتیو تجویز شود؟
آیا پس از سزارین آنتی بیوتیک آلترناتیو تجویز شود؟

سزارین آنتی بیوتیک

آیا پس از سزارین آنتی بیوتیک آلترناتیو تجویز شود؟

براساس نتایج یک آنالیز جدید از اطلاعات بیش از ۶۵۰۰ زایمان سزارین، استفاده از آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک در زایمان سزارین، به جز

توصیه‌های استاندارد سفالوسپورین‌های نسل اول، مانند سفازولین، با افزایش خطر عوارض جانبی همراه است.

محققان با انتشار این نتایج نتیجه‌گیری کرده‌اند که استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های آلترناتیو هم استاندارد و هم نامناسب، در مقایسه با

تجویز سفازولین برای پروفیلاکسی در زمان زایمان سزارین، با شانس بالاتر عفونت محل جراحی همراه است.

اگرچه سفالوسپورین‌ها به عنوان درمان خط اول برای پیشگیری از عفونت زخم ایجاد شده در اثر زایمان سزارین توصیه شده،

آلترناتیوها برای زنانی که آلرژی‌های قابل توجه به بتا – لاکتام‌ها دارند، ضروری است. در این موارد، کالج زنان و مامایی آمریکا توصیه

می‌کند آنتی‌بیوتیک‌های آلترناتیو مانند کلیندامایسیم با یک آمینوگلیکوزید ترکیب شود.

برای مقایسه پیامدهای آنتی‌بیوتیک‌های مختلف، از جمله یک گروه سوم از آنتی‌بیوتیک‌های نامناسب (زنانی که نه آنتی‌بیوتیک

استاندارد و نه آلترناتیوهای توصیه شده را دریافت می‌کنند)، مانند فقط کلیندامایسین، محققان اطلاعات ۶۵۸۴ زنی را که در یک

فاصله زمانی ۵ ساله در بیمارستان زایمان سزارین داشتند، آنالیز کردند.

نتایج نهایی حاکی از آن بود که اغلب بیماران (۶/۹۳ درصد) سفازولین استاندارد دریافت کردند، در حالی که ۲/۴ درصد آنها آلترناتیو

استاندارد و ۲/۲ درصد نیز آنتی‌بیوتیک‌های آلترناتیو نامناسب دریافت کرده‌اند.

بیمارانی که با آنتی‌بیوتیک آلترناتیو نامناسب درمان شدند، در واقع یک عامل دریافت کرده بودند، کلیندامایسین یا جنتامایسین.

در حالی که استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های آلترناتیو توصیه شده مانند سفازولین با افزایش خطر پیامد اولیه (ترکیبی از سلولیت، ا

ندومتریت، عفونت عمیق زخم، آبسه‌های شکمی‌لگنی و سپسیس) همراه نبودند، استفاده از آنتی‌بیوتیک آلترناتیو در یک آنالیز

زیرگروه، با افزایش شانس سلولیت (نسبت شانس تعدیل شده: ۹۳/۱) همراه بود.

از سوی دیگر، استفاده از آنتی‌بیوتیک آلترناتیو در مقایسه با سفازولین با افزایش قابل توجه شانس مراجعه به اورژانس به دلیل

عوارض زخم همراه بود.

همچنین، استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های نامناسب با افزایش قابل توجه شانس پیامد اولیه در مقایسه با سفازولین، و اجزای پیامد

ترکیبی، از جمله اندومتریت پیش از ترخیص و سلولیت، همراه بوده‌اند.

نویسندگان حدس می‌زنند که افزایش در سلولیت با استفاده از آنتی‌‌بیوتیک‌های آلترناتیو توصیه شده ممکن است نشان‌دهنده

تفاوت‌های مهم بین داروها در پاسخ به فلور پوستی باشند. در واقع، سفازولین با اثربخشی بر کنترل فلور پوستی مانند گونه‌های

استاف و استرپ در مقایسه با عوامل غیر بتا – لاکتام، سلولیت را بیشتر نمی‌کند.

نویسندگان این مقاله در پایان توصیه می‌کنند که مطالعات بیشتر برای بررسی آلترناتیوها در مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌های آلترناتیو

توصیه شده توسط کالج زنان و مامایی آمریکا انجام شود.

Obstetrics & Gynecology

آیا پس از سزارین آنتی بیوتیک آلترناتیو تجویز شود؟
آیا پس از سزارین آنتی بیوتیک آلترناتیو تجویز شود؟

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید