سکوت مرگبار صدا و سیما جلوی بیان کردن مبتلایان بہ ایدز از بیماری خود را گرفتہ است

  0
  683
  سکوت مرگبار صدا و سیما جلوی بیان کردن مبتلایان بہ ایدز از بیماری خود را گرفتہ است

  رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :
  سکوت مرگبار صدا و سیما جلوی بیان کردن مبتلایان بہ ایدز از بیماری خود را گرفتہ است

  رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران اعلام کرد : سکوت مرگبار صدا و سیما موجب شدہ تا افراد مبتلا بہ HIV برای درمان خودشان را بہ مراکز درمانی معرفی نکنند. در حالی کہ درمان مبتلایان موجب خوشحالی آن ھا می شود.
  مینو محرز در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : ایدز یک بیماری اجتماعی است و فقط بیماری بھداشتی نیست. این بیماری قابل کنترل و درمان است و اگر درمان بہ درستی انجام شود و بیمار پایبندی بہ درمان داشتہ باشد، فرد مبتلا زندگی نرمال خواھد داشت.

  وی افزود : تخمین ما در مورد تعداد مبتلایان بہ ایدز ۶۰ ھزار مورد است اما فقط یک سوم این تعداد را کشف کردیم و مابقی خودشان نمی دانند دچار بیماری ھستند.

  محرز ادامہ داد: ھمہ ارگان ھا باید با ھمکاری ھای لازم می توانند بیماری HIV را کنترل کنند. خوشبختانہ در مورد درمان این بیماری اپیدمی درمان موثر برای بیماران در خدمات در مراکز درمانی رایگان است.
  وی بیان داشت : ھر چہ بیماری پیشرفت تر باشد، درمان آن مشکل تر است. ما با افرادی مواجہ ھستیم کہ بالای ۶۰ سال سن دارند و بہ HIV مبتلا شدہ اند. اما با وجود امکاناتی کہ وجود دارد نباید آمار سنگین مبتلایان بہ ایدز داشتہ باشیم.

  سکوت مرگبار صدا و سیما جلوی بیان کردن مبتلایان بہ ایدز از بیماری خود را گرفتہ است

  ارسال یک پاسخ

  لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
  لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید