سرخط خبرها
خانه / اخبار صنفی / طی چہار ماھہ ابتدایی امسال حدود ۳۷ درصد اھدای عضو داشتیم کہ نسبت بہ سال ھای گذشتہ رشد داشتیم

طی چہار ماھہ ابتدایی امسال حدود ۳۷ درصد اھدای عضو داشتیم کہ نسبت بہ سال ھای گذشتہ رشد داشتیم

مہدی شادنوش رییس مرکز مدیریت پیوند بیماریهای وزارت بھداشت و درمان در نشست خبری معاونت درمان ھفتہ دولت:
طی چہار ماھہ ابتدایی امسال حدود ۳۷ درصد اھدای عضو داشتیم کہ نسبت بہ سال ھای گذشتہ رشد داشتیم

در پیوند کلیہ از ۵۳ ھزار پیوند گذشتیم بہ طوری کہ دانشگاہ ھای علوم پزشکی شیراز با ۵۵۰۰ پیوند کبد را طی ھفتہ گذشتہ جشن گفتند. مرکز پیوند کبد در شیراز از بالاترین تعداد پیوند کبد در جہان دارد و سالیانہ ۷۰۰ پیوند کبد دارد

در کشور در پیوند قلب از مرز ۱۳۰۰ پیوند گذشتیم و نتایج آن قابل توجہ است

با ھر مرگ مغزی تا ۸ عضو و ۵۳ بافت امکان‌پذیر است
با توجہ بہ اینکہ پیوند مغز و استخوان نجات بخش برخی بیماری ھا است این پیوند رشد چشمگیری دارد
کمک کنیم اھدای سلول ھای بنیادی فرھنگ سازی شود
ھفتم مہرماہ روز اھدای سلول ھای بنیادی را جشن خواھیم گرفت کہ مردم بدانند کہ بدون ھیچ درد و رنجی با نمونہ سادہ از بزاق دھان انجام می شود
۵۰ درصد پیوند عضو نیاز بہ فرھنگ سازی است کہ رسانہ ھا می توانند در این راہ کمک کنند
این ادعا را داریم کہ در شکنندہ ترین بیماران این امکان را فراھم می کنیم کہ اثربخشی را بہ بشریت تقدیم کنیم

طی چہار ماھہ ابتدایی امسال حدود ۳۷ درصد اھدای عضو داشتیم کہ نسبت بہ سال ھای گذشتہ رشد داشتیم

درباره ی خبرنگار

مطلب پیشنهادی

97 درصد داروی کشور تولید داخل است

۹۷ درصد داروی کشور تولید داخل است

اسحاق جہانگیری معاون اول رییس جمہوری در آیین چہل و چہارمین روز ملی اورژانس کشور …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *