فارغ التحصیلان حوزہ پزشکی ۲۱ سال باید در منطقہ مشخص باید سکونت داشتہ باشند

  0
  705
  فارغ التحصیلان حوزہ پزشکی 21 سال باید در منطقہ مشخص باید سکونت داشتہ باشند

  معاون آموزشی وزارت بھداشت :
  فارغ التحصیلان حوزہ پزشکی ۲۱ سال باید در منطقہ مشخص باید سکونت داشتہ باشند

  باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بھداشت در نشست خبری دولت در پاسخ بہ نشریہ پزشکان ایرانی اعلام کرد:
  در حال حاضر ۷ ھزار دانشجوی فارغ التحصیل پزشکی داریم کہ در سال ۹۹ بومی و متعہد بہ منطقہ خاص می شوند. این فارغ التحصیلان متخصص و فوق تخصص ھستند. این فارغ التحصیلان از سال قبل ھستند.

  وی افزود : حدود ۱۰۰۰ نفر فارغ التحصیل در رشتہ ھای PhD می توانند از تخصص برخوردار شوند. در حال حاضر در بسیاری از نقاط کشور تعہدات خاص در حوزہ خدمت بہ مردم در حوزہ پزشکی داریم.
  لاریجانی گفت : نگرانی ما در مسیر انتقال فارغ التحصیلان بہ مناطق کشور اینست کہ در این مسیر چالش ھایی وجود دارد.

  وی در ادامہ نشست بیان داشت : ۳۰ درصد تولیدات علمی در راستای حوزہ پزشکی در کشور داریم و در حوزہ آموزش توانستیم تا حدود زیادی پیشرفت داشتہ باشیم.
  معاون آموزشی وزارت بھداشت دربارہ وضعیت علمی در کشور گفت : وضعیت علمی ما رو بہ رشد است. بہ طوری کہ ایران برترین کشور در بین کشورھای اسلامی بہ لحاظ علمی بودہ و بہ رتبہ ۱۵ رسیدہ است و ھمچنین از جہت جہانی رتبہ ۱۷ را کسب کردہ است.

  لاریجانی با بیان اینکہ در سال گذشتہ ۷۵ درصد رشد علمی در کشور داشتیم، اظہارداشت : حدود ۷۰۰ طرح تحقیقاتی بہ ھمراہ ۷ ھزار دانشجو در تحول آموزش پزشکی پیگیری می شود.
  وی ادامہ داد: سعی داریم امسال بانک جامع نخبگان را در حوزہ پزشکی آمادہ کنیم.

  لاریجانی دربارہ ظرفیت ھا دانشگاہ ھا بیان داشت : سیاست وزارت بھداشت اینست کہ نیاز ھای کشور را تامین کند. این در حالی است کہ در زمان انقلاب ۷۰۰ دانشجوی پزشکی داشتیم اما در حال حاضر این تعداد بہ ۷ ھزار دانشجوی رسیدہ است. ما سعی داریم بہ سرانہ ۲ ھزار جمعیت پزشکی برسیم.

  وی گفت : در حوزہ آموزش پزشکی مسیر ارتقایی را در ارزیابی ھا و کیفیت آموزش دنبال می کنیم و ارزیابی ھا را بہ صورت الکترونیکی انجام می دھیم.

  وی سنجش آموزش را تخصصی دانست و افزود: سنجش حوزہ پزشکی با نگاہ تخصصی پاسخگو است.

  لاریجانی گفت: دانشگاہ ھای علوم پزشکی امسال برای پنجمین بار در حوزہ پزشکی رتبہ بندی می شود.

  وی افزود : در شرایط کنونی حدود ۱۰ ھزار دانشجوی پزشکی در خارج از کشور داریم.

  معاون آموزشی وزارت بھداشت با اشارہ بہ اینکہ طبق مصوبہ ممیزی فعالیت ھای آموزشی را با مقالات علمی تطابق دادیم، بیان داشت : این مورد کار نوآورانہ ای در حوزہ پزشکی است کہ آرزوی ھر دانشگاہ علوم پزشکی است.

  فارغ التحصیلان حوزہ پزشکی ۲۱ سال باید در منطقہ مشخص باید سکونت داشتہ باشندفارغ التحصیلان حوزہ پزشکی 21 سال باید در منطقہ مشخص باید سکونت داشتہ باشند

  ارسال یک پاسخ

  لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
  لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید