قدرت باروری زنان

0
284
قدرت باروری زنان

قدرت باروری زنان

قدرت باروری زنان،مطالعات جدید نشان می‌دهد تفاوت پاسخ زنان و مردان به افزایش چربی و قند در رژیم غذایی می‌تواند در قدرت باروری زنان موثر باشد.
مطالعه محققان در دو گروه از رت‌های ماده صورت گرفت. یک گروه به رژیم غذایی دارای چربی و قند بالا دسترسی دارند و گروه دیگر میزان کنترل شده‌ای را از قند و چربی در رژیم غذایی خود داشتند. پس از سه هفته استفاده از این رژیم غذایی، موش‌هایی که در گروه اول قرار داشتند بافت چربی‌شان افزایش یافته اما وزن آن ها نسبت به گروه دوم تغییری نکرد. رت‌های گروه اول دارای قند خون بالاتر بوده اما تست تحمل گلوکز آن‌ها شبیه به گروه دوم است. اما در همین نوع آزمایش با رت‌های نر دیده شد. در رت‌های نر گروه اول قند خون بالا رفته و در آن‌ها عدم تحمل گلوکز نیز دیده شد. عدم تحمل گلوکز نشان دهنده یک بیماری متابولیکی است و اغلب منجر به دیابت می‌شود. عدم تغییر میان دوگروه رت ماده می ‌واند پاسخی به تفاوت جنسیت در میان موش‌های نر و ماده باشد.
تجمع بافت چربی در اطراف رحم موش‌های ماده گروه اول دیده شد که می‌تواند یک عامل مهم در کاهش توان باروری آنها باشد. در نهایت مشاهده شد رژیم غذایی ای که باعث افزایش بافت چربی در اطراف رحم می‌شوند بر توان باروری موش‌های ماده تاثیر می‌گذارند.

قدرت باروری زنان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید