مدیریت آریتمی‌های بطنی و پیشگیری از مرگ ناگهانی قلبی

1
98
مدیریت آریتمی‌های بطنی و پیشگیری از مرگ ناگهانی قلبی
مدیریت آریتمی‌های بطنی و پیشگیری از مرگ ناگهانی قلبی

مدیریت آریتمی‌های بطنی و پیشگیری از مرگ ناگهانی قلبی

گایدلاین روزآمده شده منتشر شد
آنچه در زیر می‌آید، توصیه‌های به‌روز شده و تائید شده گایدلاین‌های متعدد قبلی و بیانیه‌های علمی در مورد آریتمی‌های بطنی و اندیکاسیون‌های جایگذاری کاردیوورتر ـ دفیبریلاتورها (ICDs) است.
نکات کلیدی
این سند به شیوه خاص بیماری طراحی شده و امکان این را فراهم می‌کند که قسمت‌های خاص آن، بدون آنکه تاثیری بر دیگر موارد داشته باشند، به‌روز شوند. در واقع، یک رویکرد مدولار که در گایدلاین‌های متعدد مرتبط با کاردیولوژی دیده می‌شود.
گایدلاین‌ها همچنین توصیه‌هایی را در مورد درمان‌های مدیکال و کاهنده ablative فراهم می‌آورد.
در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی و تاکیکاردی بطنی مونومورفیک پایدار، انجام coronary revascularization به تنهایی، در پیشگیری از تاکیکاردی بطنی عودکننده اثربخش نیست (Class III recommendation).
در بیماران مبتلا به انفارکتوس قبلی میوکارد و اپیزودهای تکرار شونده تاکیکاردی بطنی پایدار علامتدار، یا کسانی که مبتلا به تاکیکاردی بطنی یا طوفان فیبریلاسیون بطنی هستند، تخریب با کاتتر، برای بیمارانی توصیه می‌شود که درمان با آمیودارون (Class I) یا دیگر داروهای آنتی‌آریتمیک (Class I) را نتوانسته‌اند تحمل کنند یا با شکست درمانی مواجه شده‌اند.
بیماران با سن کمتر از ۴۰ سال و بدون بیماری قلبی ایسکمیک یا دیگر بیماری‌های ساختاری قلب، که با سنکوپ عود کننده اکسرشنال exertional یا ایست ناگهانی و بدون علت قلبی یا near-drowning مراجعه می‌کنند، باید از نظر سندرم‌های ژنتیکی آریتمی بررسی شوند (Class I).
برای بیمارانی که به دلیل وقوع علایم کاهش عملکرد بطنی در اثر کمپلکس‌های متعدد پره‌ماچور بطنی (اغلب بیش از ۱۵ درصد ضربان‌ها و عمدتا با یک مورفولوژی هستند)، و برای بیمارانی که نمی‌توانند داروهای آنتی‌آریتمیک استفاده کنند، به ساپرس کردن آریتمی نیاز دارند، catheter ablation توصیه می‌شود (Class I).
در بیمارانی که کرایتریاهای جایگذاری ICD را دارند، اما به دلیل دسترسی ناکافی عروقی یا خطر بالای عفونت نمی‌توانند تحت جایگذاری ICD قرار گیرند، و کسانی که نیازی به جایگذاری آن ندارند یا پیش‌بینی نمی‌شود که نیاز به آن پیدا کنند (برای برادی‌کاردی یا خاتمه دادن به تاکیکاردی بطنی یا به عنوان قسمتی از درمان resynchronization قلبی)، جایگذاری یک ICD زیرپوستی توصیه می‌شود (Class I).
در بیمارانی که بستگان درجه اول آنها در سنین ۴۰ سال یا کمتر دچار مرگ ناگهانی قلبی شده‌اند، ارزیابی قلبی توصیه می‌شود، با مشاوره ژنتیکی و تست‌های ژنتیکی، که اندیکاسیون آنها را یافته‌های بالینی تعیین می‌کنند (Class I).
بیمارانی که برای جایگذاری یک ICD جدید یا تعویض آن در نظر گرفته می‌شوند، باید در مورد خطرات فردی مرگ ناگهانی قلبی و مرگ غیرقلبی ناشی از نارسایی قلبی یا شرایط غیرقلبی، همچنین اثربخشی و عوارض بالقوه ICD، اطلاعات کافی دریافت کنند (Class I). در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مقاوم یا آریتمی‌های بطنی پایدار مقاوم یا بیمارانی که در اثر بیماری‌های دیگری در روزهای پایانی عمر خود به سر می‌برند، پزشکان باید در مورد ICD shock deactivation با بیمار صحبت کنند (Class I). این صحبت باید شامل اهداف سلامت، ترجیحات و ارزش‌های بیمار باشد.
جایگذاری ICD ممکن است برای بیمارانی در نظر گرفته شود که مبتلا به کاردیومیوپاتی غیرایسکمیک هستند، کسر جهشی بطن چپ آنها، علیرغم مراقبت‌های اصولی، کمتر یا مساوی ۳۵ درصد باشد و بقای قابل‌توجه بیشتر یا مساوی یک سال داشته باشند. این یک توصیه Class I است برای بیماران مبتلا به نمره class II یا class III براساس انجمن قلب نیویورک و Class IIb (ضعیف) براساس نمره کلاس I انجمن قلب نیویورک.
آنچه تغییر کرده است
گایدلاین جدید داده‌های بیشتری در مورد استفاده و کاربرد تست‌های ژنتیکی دارد و دربرگیرنده قسمت جدیدی است در مورد دفیبریلاتورهای پوشیدنی و دفیبریلاتورهای ساب‌کوتانئوس. همچنین توصیه‌های بیشتری را در مورد اینکه چه زمانی catheter ablation مناسب است، فراهم می‌آورد.
توضیح و تفسیر
این گایدلاین جامع، و قابل دسترس نه‌تنها به موضوع جایگذاری ICD پرداخته، بلکه درمان‌های ژنتیکی، دارویی و کاتتر را در آریتمی‌ها را نیز مد نظر قرار داده است. فرم مدولار آن به روزآمد کردن‌های متمرکز اجازه خواهد داد.

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید