مدیریت پرفشاری خون درکودکان

  0
  391
  مدیریت پرفشاری خون در کودکان
  مدیریت پرفشاری خون در کودکان

  مدیریت پرفشاری خون در کودکان

  آکادمی اطفال آمریکا (AAP) به تازگی گایدلاین بالینی را برای تشخیص و مدیریت پرفشاری خون در کودکان روزآمد و منتشر کرده است.
  این گایدلاین، روزآمدشده توصیه‌های قبلی این آکادمی است که در سال ۲۰۰۴ منتشر شده بودند. یک کمیته فرعی از کارشناسان با انجام یک مرور نظام‌مند و بررسی مطالعات منتشر شده بین ژانویه ۲۰۰۴ و جولای ۲۰۱۶، بیانیه‌ای با ۳۰ توصیه کلیدی و ۲۷ توصیه اضافی منتشر کردند. آکادمی اطفال آمریکا متذکر می‌شود که این سازمان تمایل دارد تا دستورالعمل‌های خود را براساس شواهد جدیدی که در دسترس قرار می‌گیرند، به‌روز کند، اما مطالعات بیشتری باید انجام شوند تا شکاف‌های شواهد را پر کنند، از جمله مطالعات دقیق‌تر برای اعتبارسنجی ابزار فشار خون‌گیری اتوماتیک در جمعیت کودکان، کارآزمایی‌های گسترده‌ای از مداخلات سبک زندگی، کارآزمایی‌های مقایسه‌ای بیشتر در زمینه داروهای ضدفشارخون و مطالعات در مورد کاربرد بالینی ارزیابی‌ ارگان‌های هدف پرفشاری خون. آنچه در زیر می‌آید، نگاهی است خلاصه‌وار به این دستورالعمل‌ها.
  ۱-فشار خون باید هر سال در کودکان بیشتر از ۳ سال سن و نوجوانان اندازه‌گیری شود (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۲-اگر کودکان بیشتر از ۳ سال سن و نوجوانان دچار چاقی باشند، داروهایی مصرف کنند که باعث پرفشاری خون می‌شوند، بیماری کلیوی داشته باشند، سابقه انسداد قوس آئورت یا کوآرکتاسیون، یا سابقه دیابت داشته باشند، باید در هر بار ویزیت، فشار خونشان بررسی شود (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۳-اگر اندازه فشار خون تائید شده از نظر auscultatory کودک، بیشتر از صدک ۹۵، در ۳ ویزیت مختلف باشد، برای وی تخیص هیپرتانسیون گذاشته می‌شود (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۴-کلینیک‌هایی که ثبت الکترونیکی سوابق بیمار را دارند، باید برای اندازه‌های فشار خون غیرطبیعی، علامتی را بگذارند که مشخص شود (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۵-ابزار اسکایلومتریک می‌توانند برای غربالگری فشار خون در کودکان و نوجوانان استفاده شود (گرید B، توصیه با قدرت قوی).
  ۶-پایش سیار و گردشی فشار خون باید برای تائید پرفشاری خون در کودکان و نوجوانانی که اندازه‌گیری‌های فشار خون آنها در مطب پزشک برای بیش از یک سال یا با مرحله یک هیپرتانسیون در ۳ ویزیت کلینیک، در گروه فشار خون افزایش یافته قرار گرفته، انجام شود (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۷-پایش روتین سیار و گردشی فشار خون باید قویا در کودکان و نوجوانانی که شرایط پرخطر را دارند، درنظر گرفته شود (گرید B، توصیه با قدرت متوسط).
  ۸-پایش سیار و گردشی فشار خون باید با یک رویکرد استاندارد شده و مانیتورهایی که در جمعیت کودکان اعتبارسنجی شده، انجام گیرد (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۹-افرادی که مشکوک به هیپرتانسیون کت سفید هستند، باید تحت پایش سیار و گردشی فشار خون قرار گیرند. تشخیص براساس فشار خون سیستولیک و دیاستولیک کمتر از صدک ۹۵ و لود فشار خون سیستولیک و دیاستولیک کمتر از ۲۵ درصد انجام می‌شود (گرید B، توصیه با قدرت قوی).
  ۱۰-پایش فشار خون در منزل نباید برای تشخیص هیپرتانسیون، هیپرتانسیون ماسکه شده یا هیپرتانسیون کت سفید استفاده شود، اما ممکن است به عنوان کاری اضافی بر اندازه‌گیری سیار و در مطب فشار خون، پس از تشخیص هیپرتانسیون انجام شود (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۱۱-اگر کودکان و نوجوانان بیشتر از ۶ سال سن، سابقه خانوادگی هیپرتانسیون داشته باشند، دارای اضافه‌وزن یا چاقی باشند یا سابقه یافته‌هاییرا در معاینه فیزیکی داشته باشند که به علل ثانویه هیپرتانسیون اشاره می‌کند، به ارزیابی‌های پرهزینه برای علل ثانویه هیپرتانسیون نیازی ندارند (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۱۲-افرادی که تحت ترمیم کوآرکتاسیون آئورت قرار می‌گیرند، باید با فشار خون سیار و گردشی هم پایش شوند تا هیپرتانسیون در آنها تشخیص داده شود (گرید B، توصیه با قدرت قوی).
  ۱۳-برای بیمارانی که برای پرفشاری خون ارزیابی می‌شوند، پزشکان باید سوابق پری‌ناتال، سابقه تغذیه مناسب، سابقه فعالیت فیزیکی، سابقه روانی‌اجتماعی و سابقه خانوادگی و انجام معاینه فیزیکی را برای یافتن علل ثانویه احتمالی هیپرتانسیون در نظر داشته باشند (گرید B، توصیه با قدرت قوی).
  ۱۴-پزشکان نباید در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون که از نظر هیپرتروفی بطن چپ ارزیابی می‌شوند، الکتروکاردیوگرافی انجام دهند (گرید B، توصیه با قدرت قوی).
  ۱۵-اکوکاردیوگرافی باید برای ارزیابی صدمات ارگان قلبی هدف، در همان زمانی که درمان دارویی هیپرتانسیون در نظر گرفته می‌شود، انجام شود. تعریف هیپرتروفی بطن چپ: حجم توده‌ای بطن چپ بیشتر از ۵۱ g/m در افراد کمتر از ۸ سال سن و حجم توده‌ای بطن چپ بیشتر از ۱۱۵ g/BSA برای پسران و حجم توده‌ای بطن چپ بیشتر از ۹۵ g/BSA برای دختران. تکرار اکوکاردیوگرافی می‌تواند برای مانیتور بهبودی یا پیشرفت آسیب ارگان هدف، در فواصل ۶ تا ۱۲ ماه انجام شود. در بیماران بدون آسیب ارگان هدف بطن چپ در ارزیابی اولیه‌ای که با اکوکاردیوگرافی انجام شده، تکرار آن در فواصل سالانه به منظور ارزیابی پیشرفت روند بدتر شدن آسیب ارگان هدف بطن چپ، می‌تواند برای بیماران مبتلا به مرحله ۲ هیپرتانسیون، هیپرتانسیون ثانویه، یا هیپرتانسیون مزمن مرحله یک که به‌طور ناقص درمان شده‌اند، انجام شود (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۱۶-اولتراسونوگرافی داپلر کلیوی به عنوان یک مطالعه غربالگری غیرتهاجمی، برای ارزیابی تنگی احتمالی شریان کلیوی در بیماران با وزن طبیعی که بیش از ۸ سال سن داشته و مشکوک به ابتلا به هیپرتانسیون رنوواسکولار هستند، و کسانی که برای انجام این پروسیجر همکاری لازم را داشته باشند، می‌تواند انجام شود (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۱۷-آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری یا ام. آر. آنژیوگرافی می‌تواند در بیماران مشکوک به ابتلا به تنگی شریان کلیوی انجام شود (گرید D، توصیه با قدرت ضعیف).
  ۱۸-انجام تست‌های روتین برای برسی میکروآلبومینوری، برای بیماران کودک مبتلا به هیپرتانسیون اولیه، توصیه نمی‌شود (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۱۹-اهداف درمانی برای بیماران هیپرتانسیو که تحت درمان‌های دارویی و غیردارویی قرار دارند، باید کاهش در فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، به کمتر از صدک ۹۰ و کمتر از ۱۳۰ روی ۸۰ میلی‌متر جیوه در نوجوانان ۱۳ سال و بیشتر، در نظر گرفته شود (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۲۰-پزشکان باید به بیماران کودک که با تشخیص هیپرتانسیون مواجه شده‌اند، توصیه کنند از رژیم غذایی DASH پیروی کنند و همچنین به آنها توصیه کنند فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید را برای حداقل ۳ تا ۵ روز در هفته دنبال کنند (گرید C، توصیه با قدرت ضعیف).
  ۲۱-در بیمارانی که تغییرات سبک زندگی در آنها با شکست مواجه شده، پزشکان باید آغاز درمان‌های دارویی را با یک مهارکننده ACE، بلوک کننده گیرنده آنژیوتانسین، بلوک کننده کانال کلسیمی طولانی‌اثر یا دیورتیک تیازیدی، در نظر بگیرند (گرید B، توصیه با قدرت متوسط).
  پایش سایر فشار خون می‌تواند برای ارزیابی اثربخشی درمان در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون استفاده شود، خصوصا زمانی که اندازه‌گیری‌های فشار خون در کلینیک یا منزل حاکی از ناکافی بودن پاسخ فشار خون به درمان است (گرید B، توصیه با قدرت متوسط).
  بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی (CKD)، باید در هر بار ویزیت کلینیک از نظر هیپرتانسیون ارزیابی شوند. کودکانی که هم مبتلا به بیماری مزمن کلیوی و هم پرفشاری خون هستند، باید به گونه‌ای درمان شوند که در ۲۲- پایش سایر فشار خون می‌تواند برای ارزیابی اثربخشی درمان در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون استفاده شود، خصوصا زمانی که اندازه‌گیری‌های فشار خون در کلینیک یا منزل حاکی از ناکافی بودن پاسخ فشار خون به درمان است (گرید B، توصیه با قدرت متوسط).
  ۲۳- بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی (CKD)، باید در هر بار ویزیت کلینیک از نظر هیپرتانسیون ارزیابی شوند. کودکانی که هم مبتلا به بیماری مزمن کلیوی و هم پرفشاری خون هستند، باید به گونه‌ای درمان شوند که در پایش‌های سیار فشار خون، باید میانگین فشار شریانی آنها در ۲۴ ساعت به کمتر از صدک ۵۰ برسد. افرادی با بیماری مزمن کلیوی و سابقه هیپرتانسیون، باید هر سال تحت پایش سیار فشار خون قرار گیرند تا هیپرتانسیون ماسکه شده غربالگری شود (گرید B، توصیه با قدرت قوی).
  ۲۴-افرادی که مبتلا به بیماری مزمن کلیوی و هیپرتانسیون هستند، باید از پروتئین‌اوری ارزیابی شوند (گرید B، توصیه با قدرت قوی).
  ۲۵-کودکان مبتلا به بیماری مزمن کلیوی و هیپرتانسیون و پروتئین‌اوری، باید با مهارکننده‌های ACE یا بلوک کننده‌های گیرنده آنژیوتانسین درمان شوند (گرید B، توصیه با قدرت قوی).
  ۲۶-بیماران مبتلا به دیابت نوع یک یا دو باید در هر بار ویزیت از نظر ابتلا به هیپرتانسیون ارزیابی شده و اگر فشار خون آنها بیشتر از صدک ۹۵ یا بیشتر از ۱۳۰ روی ۸۰ میلی‌متر جیوه در نوجوانان ۱۳ سال یا بیشتر باشد، درمان شوند (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۲۷-در کودکان بیمار با هیپرتانسیون شدید حاد و علایم تهدیدکننده زندگی، باید درمان فوری با داروهای آنتی‌هیپرتانسیو کوتاه‌اثر آغاز شود و فشار خون در طول ۸ ساعت ابتدایی درمان نباید بیش از ۲۵ درصد میزان کاهش برنامه‌ریزی شده کم شود (گرید D، توصیه با قدرت ضعیف).
  ۲۸-کودکان و نوجوانان مبتلا به هیپرتانسیون، در صورتی می‌توانند در مسابقات ورزشی شرکت کنند که اثرات ارگان هدف هیپرتانسیو و خطر قلبی‌عروقی در آنها ارزیابی شده باشد (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۲۹-بیماران مبتلا به هیپرتانسیون، باید پیش از شرکت در مسابقات ورزشی، برای رسیدن به فشار خون کمتر از ۲ آستانه، تحت درمان قرار گیرند (گرید C، توصیه با قدرت متوسط).
  ۳۰-نوجوانان با فشار خون افزایش یافته یا هیپرتانسیون، باید تا سن ۲۲ سالگی مراقبت‌های خود را به یک متخصص مراقبت از بزرگسالان انتقال دهند. باید اطلاعات مربوط به اتیولوژی هیپرتانسیون و تظاهرات قبلی و عوارض هیپرتانسیون بیمار نیز انتقال داده شود (گرید X، توصیه با قدرت قوی).

  ارسال یک پاسخ

  لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
  لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید