مرکز طبی کودکان بہ عنوان قطب کودکان در کشور فعالیت دارند و بزرگ ترین مرکز پژوھشی، آموزشی و درمانی در کشور است

0
99
مرکز طبی کودکان بہ عنوان قطب کودکان در کشور فعالیت دارند و بزرگ ترین مرکز پژوھشی، آموزشی و درمانی در کشور است

رضا شروین بدو رییس مرکز طبی کودکان :
مرکز طبی کودکان بہ عنوان قطب کودکان در کشور فعالیت دارند و بزرگ ترین مرکز پژوھشی، آموزشی و درمانی در کشور است

سی و یکمین ھمایش بین المللی بیماری ھای کودکان و ھفدھمین ھمایش پرستاری کودکان ۹ تا ۱۲ آبان ماہ در تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی (رہ) برگزار می شود

بیماری ھای تخصصی کودکان ، بیماری ھای اختلال متابولیک کودکان ،بیماری ھای ژنتیک ارثی ، فارماکولوژی بالینی، مسمومیت، رادیولوژی در کودکان، جراحی ھای کودکان، مراقبت ھای ویژہ کودکان و… از محوریت ھای این ھمایش است

از ویژگی ھای خاص کنگرہ امسال علاوہ بر ارائہ بحث ھای عمومی در زمینہ ھای مختلف طب اطفال، سایر برنامہ ہی اختصاصی قابل ارائہ شامل مباحث ارزیابی کودک بدحال، واکسیناسیون، موضوعات غدد و متابولیک، قلب، ژنتیک و… را دست اجرا داریم

بیش از ۳۰۰۰ نفر از پزشکان و پرستاران سراسر کشور و ایرانیان خارج از کشور و برخی محققین بنام بین المللی است کہ فرصتی را فراھم می کند تا ضمن ملاقات ھمکاران قدیمی در محیطی دوستانہ تبادل تجربیات علمی و پایہ گذاری فعالیت ھای مشترک تحقیقاتی صورت می گیرد

مرکز طبی کودکان بہ عنوان قطب کودکان در کشور فعالیت دارند و بزرگ ترین مرکز پژوھشی، آموزشی و درمانی در کشور است

مرکز طبی کودکان بہ عنوان قطب کودکان در کشور فعالیت دارند و بزرگ ترین مرکز پژوھشی، آموزشی و درمانی در کشور است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید