معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد؛ تشکیل شبکه های آموزشی علوم پزشکی در کشور

0
199
larijani.behdasht

معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد:تشکیل شبکه های آموزشی علوم پزشکی در کشور

معاون آموزشی وزارت بهداشت از تشکیل شبکه های آموزشی علوم پزشکی خبر داد و اظهار داشت: این شبکه ها با اجتماع تمامی دست اندرکاران یک حیطه، برای اجرایی سازی ماموریت های سپرده شده به مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل می شوند.

به گزارش نشریه پزشکان ایرانی به نقل از وبدا، دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به واسپاری ماموریت های ویژه به مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی گفت: لازم است که برای اجرایی سازی این ماموریت ها ساختارهای منعطف و مناسبی شکل گیرد.

وی به موضوع راه اندازی شبکه های آموزشی علوم پزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: این شبکه ها موضوع بسیار مهمی هستد که راه اندازی آن چندی است در حوزه معاونت در حال پیگیری است و در شورای گسترش مطرح شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تجربه کشور در راه اندازی شبکه های تحقیقاتی گفت: در این برنامه حوزه معاونت آموزشی می تواند برای ماموریت های ویژه خود و همچنین مناطق آمایشی شبکه هایی ایجاد کند.

وی با تاکید بر اهمیت تشکیل این شبکه ها اظهار داشت: با واسپاری ماموریت ها به مناطق آمایشی و دانشگاه ها در واقع در اجرای ماموریت همکار وزارت بهداشت هستند و لازم است مشارکت سایر مناطق و دانشگاه ها را نیز در اجرای این ماموریت ها جلب کنند.

بر این اساس، تشکیل این شبکه ها ضروری است تا پیگیری این امور از سوی منطقه یا دانشگاه مسئول ماموریت به صورت رسمی تر صورت گیرد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با بیان اینکه شبکه های آموزشی علوم پزشکی می توانند تمامی ظرفیت ها در سطح کشور را در یک حوزه تخصصی گردهم آورند گفت: مطالعاتی هم در این زمینه صورت گرفته و از تجارب مناطق در اجرای ماموریت ها نیز می توان استفاده کرد.

دکتر لاریجانی خاطرنشان کرد: تشکیل شبکه به معنی این است که تمام مراکزی که در حیطه یک ماموریت کار می کنند کار مستقل خود را انجام می دهند ولی در عین حال در قالب این شبکه تصمیمات کشوری در آن حیطه با مدیریت مسئول آن ماموریت پیگیری می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ماموریت ها در سطح ملی تعریف شده و مورد حمایت قرار می گیرد، ادامه داد: نهادهای دولتی و خصوصی دست اندرکار هر ماموریت می توانند در شبکه مشارکت داشته باشند و ساختار این شبکه ها منعطف طراحی می شود.

وی افزود: کارگروهی در حوزه معاونت آموزشی مسئولیت طراحی ساختار این شبکه ها را به عهده خواهد گرفت.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید