مقاومت عدم تزریق واکسن در کشور شکستہ شدہ است

0
463
آنفولانزا

محرز در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :
مقاومت عدم تزریق واکسن در کشور شکستہ شدہ است

متخصص بیماریهای عفونی اعلام کرد: آنفولانزا نوعی بیماری ویروسی است کہ می تواند در برخی مواقع خطرناک و حتی کشندہ باشد. بنابراین وقتی واکسنی بر علیہ آن وجود دارد، عدم تزریق آن معنی ندارد.

مینو محرز در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت : بیماری معمولی نیست گاھی با یک تب طی دو روز قابل درمان است و گاھی منجر بہ بستری در آی سی یو می شود. بنابراین صد در صد توصیہ می کنیم این واکسن را ھمہ بزنند چہ برسد بہ پرسنل بیمارستان ھا کہ با افراد مبتلا در تماس ھستند.

وی افزود : عدم آگاھی در مورد این مسئلہ موجب ترس از تزریق شدہ است کہ شاید عوارض داشتہ باشد کہ این واکسن عوارض ندارد اما گاھی عوارض عصبی دارد.

محرز ادامہ داد: طی سال ھای گذشتہ در مقابل اپیدمی واکسن مقاومت بود اما تزریق آن ھر سالہ رو بہ افزایش است.

وی بیان داشت : ھمہ پرسنل و پرستاران در بیمارستان ھایی کہ من کار می کنم واکسینہ شدہ اند. مقاومتی کہ در گذشتہ بود کہ پرسنل این واکسن را نمی زدند کمتر شدہ است. البتہ باید امکانات این تزریق در ھمہ بیمارستان ھا مہیا باشد و آموزش دادہ و توسط متخصصین عفونی برایشان گفتہ شود کہ چہ میزان برایشان موثر است.

آنفولانزا

نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید