نمایشگاه ایران فارما نمونہ ای از فرصت ھا است

  0
  545
  نمایشگاه ایران فارما نمونہ ای از فرصت ھا است

  احمد شیبانی مدیر سندیکای صاحبان صنایع داروھای انسانی :
  نمایشگاه ایران فارما نمونہ ای از فرصت ھا است

  کہ در زمان ھجمہ و تحریم مدعیان حقوق بشر و دموکراسی کہ برخی مدعی ھستند کہ دارو و غذا تحریم نیست اما برخی شرکت ھا نہ دارو و نہ مواد اولیہ می دھند
  داروھای تکنولوژی در کشورھای ھمسایہ و اروپایی ثبت شدہ است
  صنعتی شدن بیش از ۱۰۰ شرکت داروسازی، دارو تولید می کنند
  نمایشگاہ ایران فارما ھشداری است کہ بی رحمانہ تحریم اعمال می کنند
  نمایشگاه ایران فارما رویدادی است کہ توانمندی ھا در عرصہ دارو را نشان می دھد
  در پنجمین نمایشگاہ ایران فارما ۵۵۰ شرکت دارویی داخلی و خارجی حضور دارند
  امیدوارم با ھمکاری دست اندرکاران عرصہ دارویی بتوانیم صنعت داروسازی را گسترش بدھیم

   

   

   

   

  نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

  نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

  دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

  ارسال یک پاسخ

  لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
  لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید