هلیکوباکتر پیلوری وخطر سرطان معده

0
626
هلیکوباکتر پیلوریوخطر سرطان معده

هلیکوباکتر پیلوری وخطر سرطان معده

هلیکوباکتر پیلوری وخطر سرطان معده،در یک مطالعه از هنک‌کنگ، کاهش خطر سرطان معده پس از ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران ۱۰ ساله و بیشتر، بزرگ‌تر است.
ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری می‌تواند خطر سرطان معده را کاهش دهد. برای درک بهتر این اثر، محققان ۷۳ هزار و ۲۳۷ بیمار را در هنگ‌کنگ شناسایی کردند که درمان سه‌گانه ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری را در طول یک دوره ۱۰ سال دریافت کرده و بروز سرطان معده را در آنها با میزان بروز مورد انتظار در افرادی که از نظر سن و جنس با آنها همسان بوده و از جمعیت پایگاه ثبت سرطان هنگ‌کنگ انتخاب شده بودند، مقایسه کردند.
بروز سرطان معده در گروه ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری در مقایسه با جمعیت عمومی برای بیماران با سن ۶۰ سال و بالاتر (نسبت بروز استاندارد شده (SIR:0/82، ۰.۰۲=P)، کمتر گزارش شد، اما نه برای بیماران جوان‌تر. آنالیزها که براساس زمان درمان ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری طبقه‌بندی شده بودند، تفاوتی را میان بروز سرطان معده در طول ۱۰ سال نخست پس از درمان نشان نداد، اما پس از ۱۰ سال یا بیشتر از زمان درمان، خطر ابتلا به سرطان معده میان بیماران با سن ۶۰ سال و بیشتر (SIR: 0/42، ۰.۰۲=P) و بیماران ۴۰ تا ۵۹ سال (SIR: 0/32، P=0.04)، به‌طور قابل توجهی کمتر از جمعیت عمومی گزارش شد. علاوه براین، بروز سرطان معده در بیمارانی که پس از فقط یک دوره درمان هم به ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری دست یافتند، کمتر بود.
بحث و تفسیر
این یافته‌ها همسو با نتایجی است که اخیرا از یک مطالعه سوئدی به دست آمده و بیانگر آن بودند که خطر کمتر سرطان معده، ۵ سال پس از ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری آغاز می‌شود. این نتایج نشان می‌دهند که بهبود تغییرات موکوزال پس از ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری نیاز به زمان دارد و براین اساس، این خطر اضافی برای سرطان معده باقی می‌ماند. تاثیر بیشتر ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری در افراد مسن ممکن است نشانه‌ای باشد از بروز بالاتر سرطان معده در این گروه سنی و شیوع بالاتر هلیکوباکتر پیلوری در آنها در مقایسه با افراد جوان‌تر. نتیجه نهایی آن است که ریشه‌کنی هلیکوباکتر پیلوری در هر سنی باید انجام شود.

هلیکوباکتر پیلوری وخطر سرطان معده

هلیکوباکتر پیلوریوخطر سرطان معده

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید