پایین بودن میزان درآمد بہ جامعہ بیہوشی صدمہ می زند

0
203
رییس انجمن بیہوشی ایران در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی : پایین بودن میزان درآمد بہ جامعہ بیہوشی صدمہ می زند

رییس انجمن بیہوشی ایران در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :

پایین بودن میزان درآمد بہ جامعہ بیہوشی صدمہ می زند

رییس انجمن بیہوشی ایران اعلام کرد : رشتہ بیہوشی در دنیا در حین جراحی و کنترل درد بعد از جراحی نقش کلیدی دارد و در ھمہ بیمارستان ھا، متخصص بیہوشی در بخش ھای مختلف اورژانس ھا و مراقبت ھای ویژہ حضور دارند. علیرضا سلیمی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی ضمن تبریک ۱۶ اکتبر روز جہانی بیہوشی سختی کار جامعہ بیہوشی را استرس در لحظہ دانست.

وی افزود : متخصصان بیہوشی کہ خدمات ارائہ می دھند ھم ردیف سایر کشورھا ھستند اما میزان درآمدشان پایین است کہ امیدوارم مسوولان توجہ ویژہ ای بہ مشکلاتی کہ در این رشتہ وجود دارد

سلیمی بیان داشت : حدود ۵ ھزار پزشک متخصص بیہوشی در کشور داریم و در این خانوادہ دستیاران این رشتہ نیز فعالیت دارند.

دربارہ شرایط بیہوشی در کشور گفت : شرایط بیہوشی تا این لحظہ در کشور از موقعیت مناسبی برخوردار بودہ و ھمہ داروھایی کہ استفادہ شدہ از داروھای استاندارد و معتبر بودہ است. ضمن اینکہ داروھای داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار و مورد تائید ما است.

پایین بودن میزان درآمد بہ جامعہ بیہوشی صدمہ می زند

رییس انجمن بیہوشی ایران در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی : پایین بودن میزان درآمد بہ جامعہ بیہوشی صدمہ می زند

نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید