گایدلاین صدمات تروماتیک مغزی کودکان

0
358
گایدلاین صدمات شدید تروماتیک مغزی در کودکان

گایدلاین صدمات تروماتیک مغزی کودکان،در کودکان،بنیاد ترومای مغز گایدلاین خود را برای درمان صدمات شدید تروماتیک مغزی در کودکان منتشر کرد. با هم نگاهی می‌اندازیم به توصیه‌های مهم این گایدلاین.

پایش و نظارت

– پایش و نظارت فشار داخل مغزی توصیه می‌شود.
– نورومانیتورینگ پیشرفته (اکسیژناسیون مغزی) باید برای بیمارانی در نظر گرفته شود که کنترااندیکاسیونی برای نورومانیتورینگ تهاجمی ندارند و برای بیمارانی که مرگ مغزی نشده‌اند.

آستانه‌ها

– آستانه کمتر از ۲۰ میلی‌متر جیوه در درمان فشار داخل جمجمه‌ای توصیه می‌شود.
– حفظ حداقل فشار پرفیوژن سربرال (CCP) معادل ۴۰ میلی‌متر جیوه توصیه می‌شود.

درمان‌ها

بولوس هیپراسمولارتراپی (HIS) با سالین ۳ درصد برای بیماران مبتلا به ICP توصیه می‌شود. دوزهای موثر توصیه شده از ۲ تا ۵ میلی‌لیتر/کیلوگرم طی ۱۰ تا ۲۰ دقیقه است.
– برای ICP مقاوم، بولوس HTS با غلظت ۴/۲۳ درصد توصیه می‌شود.
– پرهیز از تجویز بولوس میدازولام و/یا فنتانیل در طول افزایش ICP توصیه می‌شود، زیرا خطرات هیپوپرفیوژن مغزی وجود دارد.
– درناژ مایع مغزی نخاعی از طریق درن خارجی بطنی (EVD) برای مدیریت ICP افزایش یافته توصیه می‌شود.
– درمان پروفیلاکتیک برای کاهش بروز تشنج‌های پس از ترومای زودهنگام (ظرف ۷ روز) توصیه می‌شود.
– هیپوترمی متسط (۳۳ – ۳۲ درجه سانتی‌گراد) برای کنترل ICP توصیه می‌شود، اما بیش از نورموترمی برای بهبود پیامدهای کلی توصیه نمی‌شود.
– در بیماران مبتلا به ICP مقاوم که از نظر همودینامیکی پایدار هستند، دوزهای بالایی از باربیتورات‌درمانی توصیه می‌شود.
– کرانیوتومی برای برداشتن فشار (DC) به منظور درمان روند بدتر شدن نورولوژیک، هرنیاسیون، یا هیپرتانسیون داخل مغزی مقاوم به درمان‌های دارویی توصیه می‌شود.
– آغاز حمایت تغذیه‌ای روده‌ای زودهنگام (طی ۷۲ ساعت پس از صدمه) برای کاهش مورتالیتی و بهبود پیامدها توصیه می‌شود.
– کورتیکواستروئیدها برای ICP توصیه نمی‌شود.

منبع:Brain Trauma Foundation

گایدلاین صدمات تروماتیک مغزی کودکانگایدلاین صدمات شدید تروماتیک مغزی در کودکان

نشریه پزشکان ایرانی-دو هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی  با هدف کمک به ازتقا دانش پزشکی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.این نشریه بر خود فرض می داند با جمع آوری مطالب از داخل و خارج از کشور ،این رسالت خود را انجام بدهد.

نشریه پزشکان ایرانی با انتشار زمان بندی دقیق کنگره های پزشکی در داخل ایران و انتشار جدید ترین گایدلاین های روز دنیا و همچنین مطالعات انجام شده در سراسر جهان ،چکیده مقالات ارائه شده در کنگره های برگزار ده در جهان گامی کوچک در جهت ارتقا دانش پزشکی در کشور عزیزمان ایران بردارد.

دو هفته نامه پزشکان ایرانی با گستره توزیع سراسری در کلیه کنگره های پزشکی ،داروئی ….توزیع می گردد و همچنین برای علاقمندان با سیستم پستی ارسال می گردد.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید