سالانہ ۱۱۰ ھزار نفر در کشور بہ سرطان مبتلا می شوند

0
104
سالانہ 110 ھزار نفر در کشور بہ سرطان مبتلا می شوند

سالانہ ۱۱۰ ھزار نفر در کشور بہ سرطان مبتلا می شوند،دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران اعلام کرد : براساس آمار رسمی آژانس بین المللی تحقیقات سرطان در سال ۹۷، از ھر۱۰۰ ھزار نفر ایرانی، ۱۵۵ مرد و ۱۲۸ زن بہ سرطان مبتلا می شوند. این در حالیست کہ در کشور ما با جمعیت ۸۰ میلیون نفر، سالانہ ۱۱۰ ھزار نفر بہ سرطان مبتلا می شوند.
کاظم زندہ دل در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب گفت: براساس این گزارش ، سالانہ ۵۶ ھزار بیمار مبتلا بہ سرطان فوت می کنند کہ این تعداد شامل ۳۳ ھزار مرد و ۲۳ ھزار زن است.

وی شایع ترین سرطان در مردان را شامل ریہ، پروستات، تیروئید، خون و در زنان معدہ، پستان، رودہ بزرگ و مثانہ دانست و بیان داشت: خوشبختانہ ۵۰ درصد سرطان ھا قابل پیشگیری و ۵۰ درصد بیماران مبتلا قابل درمان ھستند. اما طبق آمار میزان رشد سرطان در کشور تا سال ۱۴۲۰ دو برابر خواھد شد. البتہ این در صورتی است کہ نسبت بہ پیشگیری آن بہ موقع اقدام نکنیم.

زندہ دل بہ ارتباط بین مصرف سیگار و سرطان اشارہ کرد و گفت : مصرف دخانیات بہ طور قابل توجہی خطر ایجاد سرطان ھای ریہ، مری، حفرہ دھان، حلق و حنجرہ را افزایش می دھد. پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ خطر دخانیات بہ حدی می رسد کہ سالانہ جان ۸ میلیون نفر را بگیرد.

وی افزود : از ۶۰ ھزار مرد مبتلا بہ سرطان در ایران ۲۸ ھزار نفر بہ دلیل استعمال دخانیات مبتلا بہ سرطان شدہ اند و از ۵۱ ھزار زن مبتلا بہ سرطان در ایران ۱۶ ھزار نفر بہ دلیل استعمال دخانیات مبتلا بہ سرطان شدہ اند. و بیماران مبتلا بہ سرطان کہ سیگار مصرف می کنند کمتر بہ درمان ھای موجود پاسخ می دھند.

مصرف سیگار حداقل با ۱۶ نوع از سرطان مرتبط است

دانشیار مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر ایران گفت : مصرف سیگار عامل بیش از ۲۰ درصد مرگ و میر ھای ناشی از سرطان در جہان است و مصرف آن حداقل با ۱۶ نوع از سرطان مرتبط است.

زندہ دل افزود : ۷۵ درصد مرگ و میر ناشی از دود سیگار در افرادی است کہ فقط در معرض دودآن قرار دارد.
وی ادامہ داد: آذربایجان غربی، ھمدان و چہارمحال و بختیاری استان ھای با بالاترین آمار شیوع مصرف سیگار است، تہران و کردستان استان ھای با بالاترین میزان مصرف سیگار در بین زنان و بوشہر و خراسان شمالی استان ھای با پایین ترین آمار شیوع مصرف سیگار ھستند.

سالانہ 110 ھزار نفر در کشور بہ سرطان مبتلا می شوند

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید