سرطان پروستات/فوت سالانه سه هزاربیمار

0
332
سرطان پروستات

رییس مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان انستیتو کانسر ایران در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی :
سالانہ ۳ ھزار بیمار مبتلا بہ سرطان پروستات فوت می کنند

رییس مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان انستیتو کانسر ایران اعلام کرد : نسبت مرگ و میر در ایران ۵۰ درصد است و در حالی کہ در کشورھای غربی این نسبت ۱۵ تا ۲۰ درصد است.

کاظم زندہ دل در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی گفت : دلیل این ھمہ تفاوت توجہ بہ پیشگیری و تشخیص زودھنگام در کشورھای توسعہ یافتہ است.
وی بہ عوامل بروز سرطان پروستات اشارہ کرد و افزود : سن بالا، سابقہ فامیلی، چاقی و افزایش سن و تغذیہ از عوامل بروز سرطان پروستات است بہ طوری کہ بیشتر مردان در بالای سن ۵۰ سالگی بہ این سرطان مبتلا می شوند.

زندہ دل تکرر ادرار، ضعیف شدن جریان ادرار و نیاز بہ فشار برای تخلیہ مثانہ، بیدار شدن مکرر در شب برای تخلیہ ادرار، مشاھدہ خون در ادرار ، مشاھدہ خون در مایع منی، اختلال در فعالیت جنسی بدون سابقہ فامیلی و درد یا سوزش ادرار را از علائم سرطان پروستات دانست.

وی ادامہ داد : با تشخیص و زودھنگام و مراجعه بہ موقع، این بیماری قابل پیشگیری است.

رییس مرکز تحقیقات بیولوژی سرطان انستیتو کانسر ایران ماہ نوامبر را ماہ اطلاع رسانی این بیماری دانست و بیان کرد : بہتر است با حمایت از سلامت مردان در ماہ نوامبر و آبان در آگاھی مردان در مورد علائم سرطان پروستات سہیم باشیم.

سرطان پروستات

blank

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید