۹۰۰بیمار مبتلا بہ صرع در لرستان شناسایی شدند

0
71
900بیمار مبتلا بہ صرع در لرستان شناسایی شدند

رییس انجمن صرع ایران :
۹۰۰بیمار مبتلا بہ صرع در لرستان شناسایی شدند

محسن رییس انجمن صرع ایران اعلام کرد : با راہ اندازی دفتر بیماری صرع در لرستان، ۹۰۰ بیمار مبتلا بہ صرع شناسایی شدند.

فرج در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی گفت : بیماری صرع یک اختلال عصبی و قابل کنترل است کہ ضمن شناسایی این بیماران باید با مراقبت و محافظت، سلامتی افراد مبتلا را برگردانیم.
وی افزود : حدود سہ درصد از افراد مبتلا بہ صرع، حساس بہ نور ھستند و الگوھای بینایی در آن ھا می تواند منجر بہ تشدید تشنج شود.

فرج بیان داشت : این نوع صرع در بین کودکان و نوجوانان شایعتر است و با افزایش سن، شیوخ آن کم می شود و حدود ۲۵ تا ۳۰ سالگی بہ ندرت دیدہ می شود.

وی گفت : نوار مغزی استاندارد با تحریک نوری انجام می شود و در صورتی کہ حساسیت بہ نور وجود داشتہ باشد، بہ طور معمول در این مرحلہ مشخص می شود.
رییس انجمن صرع ایران در ادامہ گفت : خوشبختانہ بیشتر استان ھای کشور از دفتر نمایندگی صرع برخوردار ھستند و تلاش ما اینست کہ ھیچ استانی از این دفتر در راستای شناسایی بیماران و محافظت از آن ھا بی بہرہ نمانند.

۹۰۰بیمار مبتلا بہ صرع در لرستان شناسایی شدند900بیمار مبتلا بہ صرع در لرستان شناسایی شدند

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید