گایدلاین درمان ملانومای پوستی متاستاتیک

0
478
گایدلاین درمان ملانومای پوستی متاستاتیک

گایدلاین درمان ملانومای پوستی متاستاتیک،شبکه جامع ملی سرطان دستورالعمل‌های خود را در زمینه مدیریت بالینی سیستمیک ملانومای پوستی متاستاتیک یا غیرقابل برداشت برای درمان‌های سیستمیک ادجوانت به‌روز کرد. آنچه در زیر می‌آید، نگاهی است به برترین آنها.

درمان سیستمیک برای بیماری متاستاتیک یا غیرقابل برداشت

– درمان خط اول توصیه شده:

۱- مونوتراپی ضد – PD1: Pembrolizumab یا nivolumab.

۲- درمان ترکیبی هدفمند برای موتاسیون فعال کننده BRAF V600 (اگر از نظر بالینی برای پاسخ زودهنگام ضروری باشد): Dabrafenib/trametinib، vemurafenib/cobimetinib، encorafenib/binimetinib.

۳- در شرایط خاص مفید است: Nivolumab/ipilimumab.
– درمان توصیه شده خط دوم یا درمان بعدی (پیشرفت بیماری یا حداکثر مزیت بالینی از درمان هدفمند روی BRAF):

۱- رژیم‌های درمانی پیشنهاد شده: مونوتراپی Anti-PD1 (pembrolizumab, nivolumab)؛ nivolumab/ipilimumab، درمان ترکیبی هدفمند برای موتاسیون فعال کننده BRAF V600 (dabrafenib/trametinib، vemurafenib/cobimetinib، encorafenib/binimetinib)

۲- دیگر رژیم‌های درمانی: Ipilimumab، دوزهای بالای interleukin 2

۳- مفید در شرایط خاص: (Ipilimumab/intralesional talimogene laherparepvec (T-VEC، عوامل سیتوتوکسیک، imatinib برای

تومورها با موتاسیون‌های فعال کننده KIT، larotrectinib برای تومورهای NTRK gene fusion–positive.

درمان‌های سیستمیک ادجوانت توصیه شده

– برای بیماری مرحله III (لنف‌نود نگهبان مثبت):

۱- درمان اولیه: اکسزیون لوکال گسترده ضایعه اولیه و بیوپسی لنف‌نود نگهبان، به دنبال آن دایسکسیون کامل لنف‌نود یا نظارت با اولتراسوند نودال

۲- گزینه‌های توصیه شده: نظارت، nivolumab، pembrolizumab، ترکیب dabrafenib/trametinib.
– برای بیماری مرحله III (نودهای مثبت از نظر بالینی (۰ or satellite metastases)):

۱- درمان اولیه: اکسزیون لوکال گسترده ضایعه اولیه و دایسکسیون کامل لنف‌نود

۲- گزینه‌های توصیه شده: نظارت، nivolumab، pembrolizumab، ترکیب dabrafenib/trametinib.
– برای بیماری مرحله III (satellite/in-transit بالینی یا میکروسکوپیک):

۱- درمان اولیه: اکسزیون کامل جراحی تا پاک شدن مارژین‌ها
۲- گزینه‌های توصیه شده: نظارت، nivolumab، pembrolizumab، ترکیب dabrafenib/trametinib.
– برای بیماری مرحله IV قابل برداشت:

۱- درمان اولیه: رزکسیون کامل

۲- گزینه‌های توصیه شده: نظارت، دوز بالای ipilimumab (در صورتی توصیه می‌شود که بیمار مواجهه قبلی با درمان anti-PD1 داشته باشد)، nivolumab، pembrolizumab.

– برای عود بیماری موضعی satellite/in-transit:

۱- درمان اولیه: اکسزیون کامل جراحی تا پاک شدن مارژین‌ها

۲- گزینه‌های توصیه شده: نظارت، nivolumab، pembrolizumab، ترکیب dabrafenib/trametinib.

– برای عود نودال:

۱- درمان اولیه: خارج کردن متاستاز نودال و دایسکسیون کامل لنف‌نود (اگر ناکامل باشد یا قبلا دایسکسیون کامل لنف‌نود انجام نشده باشد)

۲- گزینه‌های توصیه شده: نظارت، دوز بالای ipilimumab (در صورتی توصیه می‌شود که بیمار مواجهه قبلی با درمان anti-PD1 داشته باشد)، nivolumab، pembrolizumab.

منبع:National Comprehensive Cancer Network

گایدلاین درمان ملانومای پوستی متاستاتیکگایدلاین درمان ملانومای پوستی متاستاتیک

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید