گایدلاین قلب هیپرتانسیون شریانی

0
915
گایدلاین قلب هیپرتانسیون شریانی
گایدلاین قلب هیپرتانسیون شریانی

جامعه کاردیولوژی اروپا/ جامعه هیپرتانسیون اروپا منتشر کردند
گایدلاین قلب هیپرتانسیون شریانی،جامعه کاردیولوژی اروپا/ جامعه هیپرتانسیون اروپا در اقدامی مشترک، گایدلاین بالینی ۲۰۱۸ مدیریت هیپرتانسیون شریانی را منتشر کردند. آنچه در زیر می‌آید، نگاهی است به نکات کلیدی این گایدلاین.

طبقه‌بندی فشار خون اندازه‌گیری شده در کلینیک
مطلوب: فشار خون سیستولیک کمتر از ۱۲۰ میلی‌متر جیوه و فشار خون سیستولیک کمتر از ۸۰ میلی‌متر جیوه.
طبیعی: فشار خون سیستولیک ۱۲۹-۱۲۰ میلی‌متر جیوه و/یا فشار خون سیستولیک ۸۴-۸۰ میلی‌متر جیوه
طبیعی بالا: فشار خون سیستولیک ۱۳۹-۱۳۰ میلی‌متر جیوه و/یا فشار خون سیستولیک ۸۹-۸۵ میلی‌متر جیوه
درجه یک: فشار خون سیستولیک ۱۵۹-۱۴۰ میلی‌متر جیوه و/یا فشار خون سیستولیک ۹۹-۹۰ میلی‌متر جیوه
درجه دو: فشار خون سیستولیک ۱۷۹-۱۶۰ میلی‌متر جیوه و/یا فشار خون سیستولیک ۱۰۹-۱۰۰ میلی‌متر جیوه
درجه سه: فشار خون سیستولیک مساوی یا بیشتر از ۱۸۰ میلی‌متر جیوه و/یا فشار خون سیستولیک مساوی یا بیشتر از ۱۱۰ میلی‌متر جیوه
هیپرتانسیون سیستمیک ایزوله: فشار خون سیستولیک مساوی یا بیشتر از ۱۴۰ میلی‌متر جیوه و فشار خون سیستولیک کمتر از ۹۰ میلی‌متر جیوه

حدمرزهای فشار خون در کلینیک برای آغاز درمان دارویی
درجه ۳/۲ با هر سطحی از خطر قلبی‌عروقی: آغاز درمان دارویی کاهنده فشار خون توصیه می‌شود که باید همراه با آغاز تغییرات سبک زندگی باشد.
+ بیماران بسیار مسن (بیش از ۸۰ سال) مبتلا به هیپرتانسیون: در این دسته از بیماران، درمان دارویی کاهنده فشار خون و مداخلات سبک زندگی زمانی توصیه می‌شود که فشار خون سیستولیک مساوی یا بیشتر از ۱۶۰ میلی‌متر جیوه باشد.
بیماران مسن (بیش از ۶۵ سال و کمتر از ۸۰ سال) مبتلا به هیپرتانسیون درجه یک: در این دسته از بیماران، درمان دارویی کاهنده فشار خون و مداخلات سبک زندگی زمانی توصیه می‌شود، با توجه به اینکه درمان به خوبی تحمل می‌شود.
بیماران مبتلا به فشار خون طبیعی – بالا: تغییرات سبک زندگی توصیه می‌شود.
قطع درمان داروهای کاهنده فشار خون براساس سن (بیشتر یا مساوی ۸۰ سال) توصیه نمی‌شود، با توجه به اینکه درمان به خوبی تحمل می‌شود.

اهداف درمان فشار خون در کلینیک
هدف اول درمان: کاهش فشار خون به کمتر از ۹۰/۱۴۰ میلی‌متر جیوه در همه بیماران؛ اگر درمان به خوبی تحمل شود، اندازه‌های فشار خون درمان شده باید به هدف ۸۰/۱۳۰ میلی‌متر جیوه یا پائین‌تر در اغلب بیماران برسد.
بیماران کمتر از ۶۵ سال که داروهای کاهنده فشار خون دریافت می‌کنند: کاهش فشار خون سیستولیک به ۱۲۹-۱۲۰ میلی‌متر جیوه در اغلب بیماران توصیه می‌شود.
بیماران مساوی یا بیشتر از ۶۵ سال که داروهای کاهنده فشار خون دریافت می‌کنند: فشار خون سیستولیک ۱۳۹-۱۳۰ میلی‌متر جیوه توصیه می‌شود.

مداخلات سبک زندگی برای هیپرتانسیون
محدودیت مصرف نمک به کمتر از ۵ گرم در روز توصیه می‌شود.
محدودیت مصرف الکل به کمتر از ۱۴ واحد در هفته برای مردان و کمتر از ۸ واحد در هفته برای زنان توصیه می‌شود، همراه با اجتناب از زیاده‌روی در نوشیدن.
افزایش مصرف سبزیجات، میوه‌های تازه، ماهی، آجیل، اسیدهای چرب غیراشباع (روغن زیتون)؛ مصرف کم گوشت قرمز؛ و مصرف محصولات لبنی کم‌چرب توصیه می‌شود.
کنترل وزن بدن برای پیشگیری از چاقی و نگه‌داشتن شاخص توده بدنی بین ۲۰ و ۲۵ و دور کمر کمتر از ۹۴ سانتی‌متر در مردان و کمتر از ۸۰ سانتی‌متر در زنان.
تمرین هوازی منظم (مثلا ۳۰ دقیقه یا بیشتر تمرین دینامیک متوسط، ۷-۵ روز در هفته) توصیه می‌شود.
قطع سیگار و مراقبت‌های حمایتی و ارجاع به حمایت‌های قطع مصرف سیگار توصیه می‌شود.

گایدلاین قلب هیپرتانسیون شریانی توسط جامعه کاردیولوژی اروپا/ جامعه هیپرتانسیون اروپا منتشر شد

[feed url=”http://pezeshkan-irani.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/” number=”15″]

گایدلاین قلب هیپرتانسیون شریانی
گایدلاین قلب هیپرتانسیون شریانی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید