مدیریت و درمان پسوریازیس/عوامل بیولوژیک

0
188
مدیریت و درمان پسوریازیس/عوامل بیولوژیک

مدیریت و درمان پسوریازیس/عوامل بیولوژیک،آکادمی درماتولوژی آمریکا با همکاری بنیاد ملی پسوریازیس دستورالعمل‌های خود را در زمینه مدیریت و درمان پسوریازیس با عوامل بیولوژیک منتشر کردند. در زیر، نگاهی داریم به خلاصه‌ای از این توصیه‌ها.

– توصیه‌های مربوط به Infliximab به قرار زیر هستند:

۱) گزینه درمانی مونوتراپی در درمان پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید در بزرگسالان.
۲) دوز توصیه شده برای آغاز درمان، تزریق ۵ میلی‌گرم/کیلوگرم در هفته‌های صفر، ۲ و ۶؛ پس از آن، هر ۸ هفته یک بار.
۳) توصیه به تجویز آن با فواصل مکرر (کمتر از هر ۸ هفته یک بار و هر ۴ هفته یک بار در فاز نگهدارنده) و/یا در دوزهای بالاتر (تا ۱۰ میلی‌گرم/کیلوگرم) برای کنترل بهتر بیماری در بعضی از بزرگسالان.
۴) گزینه درمانی مونوتراپی برای پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید که کف دست و پاها (پلاک پسوریازیس پالموپلانتار)، ناخن‌ها یا اسکالپ را در بزرگسالان درگیر می‌کند.
۵) درمان مونوتراپی در بزرگسالان مبتلا به دیگر زیرگروه‌های (مثلا، پوسچورال، اریترودرمی) از پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید
۶) گزینه مونوتراپی توصیه شده در بزرگسالان مبتلا به پلاک‌های پسوریازیسی با هر شدتی، زمانی که همراه با آرتریت پسوریازیسی قابل توجه باشد. همچنین مانع از صدمات مفصلی قابل تشخیص با رادیوگرافی در آرتریت پسوریازیسی می‌شود.
۷) گزینه درمان ترکیبی توصیه شده با عوامل موضعی (مثلا، کورتیکواستروئیدها با قدرت بالا با یا بدون آنالوگ‌های ویتامین D) به منظور تقویت درمان پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید.
۸) ممکن است در ترکیب با acitretin، apremilast، methotrexate، برای پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید در بزرگسالان تجویز شود.

مهارکننده‌های اینترلوکین ۱۲/۲۳

– توصیه‌های مربوط به Ustekinumab به قرار زیر هستند:
۱) گزینه درمان مونوتراپی برای بزرگسالان مبتلا به پلاک‌های پسوریازیس متوسط تا شدید.
۲) دوز توصیه شده برای آغاز درمان: ۱) بیماران با وزن ۱۰۰ کیلوگرم یا کمتر، ۴۵ میلی‌گرم زیرپوستی در آغاز و ۴ هفته بعد، به دنبال آن، ۴۵ میلی‌گرم زیرپوستی هر ۱۲ هفته یک بار؛ ۲) بیماران با وزن بیش از ۱۰۰ کیلوگرم، ۹۰ میلی‌گرم زیرپوستی در آغاز و ۴ هفته بعد، به دنبال آن، ۹۰ میلی‌گرم زیرپوستی هر ۱۲ هفته یک بار.
۳) اگر دوز استاندارد ناکافی باشند، دوزهای جایگزین توصیه شده، دوزهای بالاتر (۹۰ میلی‌گرم به جای ۴۵ میلی‌گرم در بیمارانی که وزن آنها ۱۰۰ کیلوگرم یا بیشتر است) یا با فراوانی بیشتر (مثلا، هر ۸ هفته یک بار در فاز نگهدارنده) هستند.
۴) گزینه درمانی مونوتراپی در بزرگسالان مبتلا به پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید که کف دست و پاها (پسوریازیس پالموپلانتار) اسکالپ یا ناخن‌ها را درگیر کرده است.
۵) می‌تواند به عنوان گزینه مونوتراپی برای بزرگسالان مبتلا به دیگر زیرگروه‌ها (مثلا، پوسچولار، اریترودرمیک) از پلاک‌های پسوریازیس متوسط تا شدید توصیه شود. شواهد برای استفاده از آن در پسوریازیس inverse و guttate محدود است.
۶) گزینه مونوتراپی توصیه شده در بزرگسالان مبتلا به پلاک‌های پسوریازیسی با هر شدتی، زمانی که همراه با آرتریت پسوریازیسی باشد.
۷) گزینه درمان ترکیبی توصیه شده با عوامل موضعی (مثلا، کورتیکواستروئیدها با قدرت بالا با یا بدون آنالوگ‌های ویتامین D) به منظور تقویت درمان پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید.
۸) ممکن است در ترکیب با acitretin، apremilast، cyclosporine، methotrexate، یا فوتوتراپی فرابنفش باند باریک برای پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید در بزرگسالان تجویز شود. در شماره آینده، در مورد مهارکننده‌های اینترلوکین ۱۷ و ۲۳ خواهیم خواند.

– توصیه‌های مربوط به Adalimumab به قرار زیر هستند:

۱) گزینه درمان مونوتراپی برای بزرگسالان مبتلا به پلاک‌های پسوریازیس متوسط تا شدید.
۲) دوز توصیه شده برای آغاز درمان: ۸۰ میلی‌گرم؛ به صورت دو تزریق زیرپوستی از دوز ۴۰ میلی‌گرمی که خود بیمار انجام دهد، به دنبال آن یک تزریق زیرپوستی از دوز ۴۰ میلی‌گرمی که خود بیمار انجام دهد، یک هفته بعد، سپس تزریق‌های زیرپوستی از دوز ۴۰ میلی‌گرمی که خود بیمار انجام دهد، هر ۲ هفته یک بار.
۳) دوز نگهدارنده توصیه شده: ۴۰ میلی‌گرم یک بار در هفته؛ برای کنترل بهتر بیماری در بعضی افراد.
۴) گزینه مونوتراپی در بزرگسالان مبتلا به پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید که کف دست و پاها (پسوریازیس پالموپلانتار) اسکالپ یا ناخن‌ها را درگیر کرده است.
۵) می‌تواند به عنوان گزینه برای بزرگسالان مبتلا به دیگر زیرگروه‌ها (مثلا، پوسچولار، اریترودرمیک) از پلاک‌های پسوریازیس متوسط تا شدید توصیه شود.
۶) گزینه مونوتراپی توصیه شده در بزرگسالان مبتلا به پلاک‌های پسوریازیسی با هر شدتی، زمانی که همراه با آرتریت پسوریازیسی باشد.
۷) گزینه درمان ترکیبی توصیه شده با عوامل موضعی (مثلا، کورتیکواستروئیدها با قدرت بالا با یا بدون آنالوگ‌های ویتامین D) به منظور تقویت درمان پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید.
۸) ممکن است در ترکیب با acitretin، apremilast، cyclosporine، methotrexate، یا فوتوتراپی فرابنفش باند باریک برای پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید در بزرگسالان تجویز شود.
۹) Certolizumab برای درمان پلاک‌های پسوریازیسی، آرتریت پسوریاتیک، بیماری کرون، اسپوندیلیت انکیلوزان و آرتریت روماتوئید توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تائید شده است. دوز تائید شده برای پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید، ۴۰۰ میلی‌گرم (دو تزریق زیرپوستی از دوز ۲۰۰ میلی‌گرمی) یک هفته در میان است. این احتمال وجود دارد که دارای ویژگی‌های طبقاتی مشابه دیگر مهارکننده‌های TNF-alpha باشد.

مهارکننده‌های TNF-alpha

– توصیه‌های Etanercept به قرار زیر هستند:
۱) گزینه درمان مونوتراپی برای بزرگسالان مبتلا به پلاک‌های پسوریازیس متوسط تا شدید.
۲) دوز توصیه شده برای آغاز درمان: ۵۰ میلی‌گرم؛ به صورت تزریق زیرپوستی که خود بیمار انجام دهد، به مدت ۱۲ هفته متوالی، دو بار در هفته.
۳) دوز نگهدارنده توصیه شده: ۵۰ میلی‌گرم یک بار در هفته؛ دوز ۵۰ میلی‌گرم دو بار در هفته از یک باردر هفته اثربخش‌تر است و ممکن است برای کنترل بهتر بیماری در بعضی افراد مناسب‌تر باشد.
۴) گزینه مونوتراپی در بزرگسالان مبتلا به پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید که اسکالپ یا ناخن‌ها را درگیر کرده، توصیه می‌شود.
۵) می‌تواند به عنوان گزینه مونوتراپی برای بزرگسالان مبتلا به دیگر زیرگروه‌ها (مثلا، پوسچولار، اریترودرمیک) از پلاک‌های پسوریازیس متوسط تا شدید توصیه شود.
۶) گزینه مونوتراپی توصیه شده در بزرگسالان مبتلا به پلاک‌های پسوریازیسی با هر شدتی، زمانی که همراه با آرتریت پسوریازیسی قابل توجه باشد.
۷) گزینه درمان ترکیبی توصیه شده با عوامل موضعی (مثلا، کورتیکواستروئیدها با قدرت بالا با یا بدون آنالوگ‌های ویتامین D) به منظور تقویت درمان پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تاذ شدید.
۸) گزینه درمانی ترکیبی توصیه شده برای درمان با methotrexate برای پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید در بزرگسالان.
۹) ممکن است در ترکیب با acitretin، apremilast، cyclosporine، یا فوتوتراپی فرابنفش باند باریک برای پلاک‌های پسوریازیسی متوسط تا شدید در بزرگسالان تجویز شود.

منبع:American Academy of Dermatology

مدیریت و درمان پسوریازیس/عوامل بیولوژیک

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید