تشخیص تفاوت‌ها بین فیبروز خفیف و پیشرفته کبدی با تست‌های آزمایشگاهی

0
612
تشخیص تفاوت‌ها بین فیبروز خفیف و پیشرفته کبدی با تست‌های آزمایشگاهی

تشخیص تفاوت‌ها بین فیبروز خفیف و پیشرفته کبدی با تست‌های آزمایشگاهی،یک پانل سرمی ساده می‌تواند به‌طور غیرتهاجمی بین فیبروز خفیف/متوسط و شدید تفاوت قائل شود.
هرچند درجه فیبروز کبد یک پیش‌بینی کننده کلیدی پیامدها در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی است، تعیین فیبروز کبدی در این جمعیت از بیماران مشکل است. بیوپسی نیز بسیار هزینه‌بر و تهاجمی است و الاستوگرافی نیز به ابزار تخصصی نیاز دارد. از سوی دیگر، دقت آن نیز محدود است. مارکرهای سرمی شاید عملی‌ترین روش برای این تمایز باشند.
این مطالعه، یک بررسی گذشته‌نگر در بیمارانی بود که بیماری کبد چرب غیرالکلی آنها بابیوپسی تائید شده بود. در زمان انجام بیوپسی، نمونه‌های سرمی نیز برای پانلی از مارکرها، از جمله alpha-2 macroglobulin، هیالورونیک اسید، و مهارکننده متالوپپتیداز TIMP اندازه‌گیری شده بودند. یک الگوریتم ابداع شد که می‌توانست بین بیماران مبتلا به NAFLD با فیبروز خفیف تا متوسط (درجه F0–F2) و بیمارانی که بیماری آنها با درجه پیشرفته (F3–F4) بود، تمایز بگذارد. دو کوهورت اضافی برای اعتباردهی و تائید عملکرد تست استفاده شدند.
در کوهورت آموزشی (تعداد شرکت‌کننده: ۳۹۶)، که از بیوپسی به عنوان استاندارد طلایی استفاده شده بود، این تست توانست در حد مرزی عدد ۱۷، فیبروز خفیف/متوسط را از شدید تشخیص دهد. حداکثر عددی که می‌توان به یک فرد اختصاص داد، ۱۰۰ است و هرچه این عدد بالاتر باشد، فیبروز هم شدیدتر است. سطح زیر منحنی نیز ۸۷/۰ تعیین شد، با حساسیت ۸/۸۴ درصد و اختصاصیت ۳/۷۲ درصد. سطح زیر منحنی برای هر دو کوهورت که تجمیع شده بودند، عبارت بود از ۸۵۶/۰.
علاوه براین، ارزش اخباری منفی آن معادل ۴/۹۳ درصد برای کوهورت‌های تجمیع شده با طبقه‌بندی درست فیبروز برای F0، معادل ۰/۹۰ درصد، ۰/۷۵ درصد برای F1، ۴/۷۷ درصد برای F3، ۴/۹۴ درصد برای F4. در نهایت، سطح زیر منحنی برای دیگر تست‌های سرمی شناخته شده کمتر بود: طیف آن از ۶۱۰/۰ تا ۷۹۱/۰ برای فیبروز NAFLD و از ۷۷۴/۰ تا ۷۹۵/۰ برای FIB-4.

بحث و تفسیر

این مطالعه یک آزمایش ساده سرمی را توصیف می‌کند که به طور دقیق بیماران NAFLD را با فیبروز پیشرفته نسبت به خفیف تا متوسط شناسایی می‌کند. این پانل سرمی به نظر می‌رسد نسبت به سایر پانل‌های مورد استفاده فعلی بهتر است. این تست به نظر می‌رسد بلافاصله مفید است و محققان کارآزمایی NAFLD باید استفاده از آن را به نوعی اعتبارسنجی در مورد ارزشش در نظر بگیرند. به نظر می‌رسد که اگر معتبر باشد، بیوپسی‌های کبدی را کاهش می‌دهد و ممکن است نقش مهمی در پیش‌آگهی داشته باشد.

CITATION:
Loomba R et al. Validation of serum test for advanced liver fibrosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2018 Nov 15; [e-pub]

منبع:Journal Watch

تشخیص تفاوت‌ها بین فیبروز خفیف و پیشرفته کبدی با تست‌های آزمایشگاهیتشخیص تفاوت‌ها بین فیبروز خفیف و پیشرفته کبدی با تست‌های آزمایشگاهی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید