۹۰ درصد بیماران مبتلا بہ سرطان ریہ، سیگاری ھستند

0
585
90 درصد بیماران مبتلا بہ سرطان ریہ، سیگاری ھستند

معاون اجتماعی دانشگاہ علوم پزشکی ایران :
۹۰ درصد بیماران مبتلا بہ سرطان ریہ، سیگاری ھستند

معاون اجتماعی دانشگاہ علوم پزشکی ایران اعلام کرد: عامل اصلی سرطان ریہ سیگار است و ۹۰ درصد مبتلایان بہ این بیماری، مصرف سیگار داشتند.
سید علی جواد موسوی در گفت و گو با نشریہ پزشکان ایرانی با بیان این مطلب، سرطان ریہ را جزو سرطان ھای قابل پیشگیری بہ شرط عدم مصرف سیگار دانست و گفت : افرادی کہ سیگار مصرف می کنند، خطر انتشار دود آن از ریہ فرد بہ ریہ سایر افراد تا ۹ ساعت قابل انتقال است. بہ ھمین دلیل کودکانی کہ در معرض دود سیگار و قلیان قرار دارند احتمال دارد در بزرگسالی با سرطان ریہ مواجہ شوند.

وی افزود: سرفہ مزمن، خلط خونی، تنگی نفس و چماقی شدن انگشتان از علایم سرطان ریہ است کہ اولین اقدام در صورت مشاھدہ این علایم رادیوگرافی از قفسہ سینہ فرد است.
موسوی سی تی اسکن ریہ را اقدام بعدی تشخیصی سرطان ریہ دانست و بیان داشت : اگر این سرطان زود تشخیص دادہ شود با جراحی رفع می شود و در صورتی کہ دیر تشخیص دادہ شود، جراحی نمی تواند تاثیرگذار باشد و باید شیمی درمانی را آغاز کند.

عدم مصرف سیگار بہ ابتلای سرطان ریہ کمک می کند

معاون اجتماعی دانشگاہ علوم پزشکی ایران گفت : افرادی کہ در تماس با سیگار از فرد دیگری قرار می گیرند، بخصوص در فضاھای بستہ ھمچون منزل، ماشین و قہوہ خانہ ھا سیگاری دست دوم نام دارند.

موسوی بہ نمونہ بیمار مبتلا بہ سرطان ریہ کہ ناشی از مصرف سیگار اشارہ کرد و بیان داشت: ھفتہ گذشتہ بیماری ۴۵ سالہ کہ مصرف سیگار داشت بہ ما مراجعہ کرد و از سرفہ، خلط خونی، بی اشتہایی و درد قفسہ سینہ شکایت داشت کہ این علایم طی ۲۰ روز گذشتہ ایجاد شدہ بود کہ با راہ ھای تشخیصی متوجہ وجود ضایعہ ای بہ اندازہ گردو در قفسہ سینہ شدیم و با بررسی ھای دقیق تر فرد بہ سرطان ریہ مبتلا شدہ بود.

۹۰ درصد بیماران مبتلا بہ سرطان ریہ، سیگاری ھستند

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید