سیستکتومی باز یا روباتیک

0
357
سیستکتومی باز یا روباتیک

سیستکتومی باز یا روباتیک،چگونه رادیکال سیستکتومی با کمک ربات در مقایسه با سیستکتومی رادیکال باز سنتی برای مدیریت بیماران مبتلا به سرطان مثانه مقایسه می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال، محققان یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده را برای مقایسه این دو نوع جراحی در ۳۵۰ بیمار مبتلا به سرطان مثانه انجام دادند که بیماران به طور تصادفی وارد دو گروه درمانی شدند.

۱۰ درصد از بیماران گروه روباتیک سیستکتومی جراحی نشدند و ۵ درصد بیماران نیز تحت نوع متفاوتی از جراحی قرار گرفتند. در گروه سیستکتومی باز، ۱۲ درصد بیماران جراحی نشدند و یک درصد آنها نیز وارد گروه روباتیک سیستکتومی شدند.

پیامد اصلی این مطالعه، بقای بدون پیشرفت بیماری به مدت ۲ سال بود. نتایج مطالعه نشان دادند که اختلاف معنی‌داری میان دو روش جراحی وجود ندارد: ۳/۷۲ درصد از بیماران درمان شده با جراحی روباتیک و ۶/۷۱ درصد از بیماران گروه جراحی باز سنتی، به پیامد اصلی مطالعه دست یافتند.

با این حال، دیگر پیامدهای مهم اندازه‌گیری شده، مانند از دست دادن خون، ترانسفیوژن‌های حین عمل و طول مدت اقامت در بیمارستان در گروه روباتیک سیستکتومی به طور معنی‌داری از گروه مقابل کمتر و بهتر بود.

سیستکتومی باز یا روباتیک-بحث و تفسیر

در حال حاضر، داده‌های کمی در زمینه مقایسه جراحی روباتیک با سنتی باز برای مدیریت درمانی سرطان مثانه وجود دارد. این مساله از نظر پیامدهای انکولوژیک اهمیت زیادی دارد. این کارآزمایی هیچ تفاتی را میان دو روش جراحی روباتیک و سنتی باز برای بقای بدون پیشرفت بیماری پس از ۲ سال پیگیری بیماران مبتلا به سرطان مثانه گزارش نمی‌کند.این نتیجه، بسیار پراهمیت است، زیرا نشانه خوبی از بقای بیمار مبتلا به سرطان مثانه در طول دوره‌های طولانی‌تر است.

از سوی دیگر، تفاوتی در میزان عوارض جراحی بین دو روش جراحی دیده نشد و جراحی روباتیک مزایای قابل توجهی را از نظر میزان خون از دست رفته و کاهش مدت زمان اقامت در بیمارستان نشان داد. این مزایای معنی‌دار باید در برابر هزینه بالا و نیاز به آموزش ویژه پزشکان به منظور یادگیری این تکنیک پیشرفته سنجیده شده و به تعادل برسد.

کارآزمایی مذکور له یا علیه هیچکدام از روش‌ها حکم نداد، بنابراین ما ی‌توانیم فقط نتیجه‌گیری کنیم که دو روش جراحی مذکور در بقای بدون پیشرفت بیماری به مدت ۲ سال تفاوتی با هم ندارند و مشابه هم هستند. به نظر می‌رسد دوره پیگیری طولانی‌تر و انجام کارآزمایی‌های بیشتر برای رسیدن به یک نتیجه‌گیری در مورد هزینه – منفعت این دو روش سودمند باشد.

منبع:Lancet

محققان در یک مطالعه بررسی کردند

سیستکتومی باز یا روباتیکسیستکتومی باز یا روباتیک

blank

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید